Beleg in aandelen 3D-printing bij Trend Invest

Beleggen in 3D-Printing

Startdatum:
Bijgewerkt tot en met: 21 september 2021
Rendement 1JR
55,6 % *

TREND - Overzicht

Gewicht Aandelen Val Koers ?
  3D-Printing 1 MND 1 JR
10,3% 3D Systems Corp USD 28,35
1,65 %
469,28 %
11,1% BICO Group AB SEK 561,00
0,00 %
0,00 %
9,5% Desktop Metal Inc USD 7,63
0,00 %
0,00 %
6,7% MGI Digital Graphic Technology EUR 40,40
9,19 %
-1,46 %
8,9% Markforged Holding Corp USD 7,54
0,00 %
0,00 %
8,2% Materialise NV USD 21,31
5,23 %
-32,84 %
8,7% Nano Dimension Ltd USD 5,67
0,00 %
0,00 %
3,0% Organovo Holdings Inc USD 6,86
-4,06 %
-0,44 %
5,4% Prodways Group SA EUR 3,14
16,73 %
91,46 %
9,8% Proto Labs Inc USD 70,82
0,97 %
-47,11 %
6,9% SLM Solutions Group AG EUR 18,76
2,20 %
139,18 %
8,8% Stratasys Ltd USD 21,85
7,53 %
65,91 %
2,9% Voxeljet AG ADR USD 7,05
-1,12 %
-8,91 %
3D Systems

Amerikaanse producent van onder meer 3D-printers en software

Franse ontwikkelaar en producent van computer software en printers voor 3D-printing technologie.

Materialise

Belgische ontwikkelaar van software voor 3D-printing

Organovo Holdings Inc

Amerikaanse producent van 3D geprint menselijk weefsel voor onder meer researchdoeleinden

"Franse onderneming in 3D-printing oplossingen voor onder andere sieraden, schoeisel, industridle ontwerpen, de bouwsector en de auto-industrie."

Amerikaanse fabrikant dat gebruikmaakt van 3D-printing technologie voor het maken van prototypes en kortlopende producties.

Duits 3D-printing bedrijf dat 3D-technieken voor het maken van staalproducten biedt voor onder meer de automotive- en ruimtevaartsector

Stratasys

Amerikaanse producent van 3D-printers voor onder meer luchtvaart- en automotive industrie

Voxeljet AG ADR

Duitse producent van 3D printers voor industrieel gebruik en geprinte onderdelen voor de industrie

In deze pdf vindt u informatie over de samenstelling, de beleggingsaanbevelingen, de Trend Update en de geschiktheid van de Trend 3D-Printing voor de belegger.


Belangrijke informatie

De Trend 3D Printing bestaat 100% uit aandelen en is dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.


* 1-jaars rendement van de Trend
Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt vanaf de startdatum van de Trend de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen tot aan de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
  • De groene lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van de MSCI World Index.Overige meldingen inzake het 1-jaarsrendement en de rendementen in de grafiek

Simulatieperiode -
Tot en met de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest  zijn geselecteerd. Tijdens de simulatieperiode is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Ieder kwartaal is een gesimuleerde Trend Update uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij ieder keer teruggezet naar het bij de start van de Trend berekende gewicht binnen de Trend. Indien een aandeel tijdens een gesimuleerde Trend Update nog niet bestond, is het gewicht als cash aangehouden tot de dag van de beursnotering van het betreffende aandeel.  Hierbij is tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld dividend-uitkeringen en aandelen-splitsingen.

Werkelijke periode - Vanaf de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op (1) aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest zijn geselecteerd en (2) aandelen die op grond van een Trend Update zijn geselecteerd. De selectie van de aandelen is tijdens het bestaan van een Trend continu aan wijziging onderhevig. Tijdens een daadwerkelijk uitgevoerde Trend Update worden meer corporate actions, zoals overnames, nieuwe beursnoteringen en wijziging van het bedrijfsprofiel meegenomen dan tijdens een gesimuleerde Trend Update. 

In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.

Laatste update

Koersrendement: rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele dividenduitkeringen.