Beleg in cyber security aandelen bij Trend Invest

Beleggen in Cyber Security

Startdatum:
Bijgewerkt tot en met: 17 oktober 2018
Rendement 1JR
17,9 % *

TREND - Overzicht

Gewicht Aandelen Val Koers ?
  Cyber Security 1 MND 1 JR
7,7% Check Point Software Technologies Ltd USD 112,08
-6,33 %
-5,02 %
5,7% CyberArk Software Ltd USD 71,00
-3,41 %
65,19 %
4,3% Digital Arts Inc JPY 5.040,00
0,39 %
7,95 %
3,6% FFRI Inc JPY 3.385,00
16,31 %
-14,92 %
8,4% FireEye Inc USD 17,84
9,05 %
5,56 %
7,6% Fortinet Inc USD 81,66
-7,66 %
102,68 %
6,6% KEYW Holding Corp/The USD 8,60
-7,03 %
10,68 %
6,2% NCC Group PLC GBP 2,01
-3,36 %
-14,47 %
7,3% Palo Alto Networks Inc USD 206,05
-11,96 %
37,65 %
6,5% Proofpoint Inc USD 107,17
3,31 %
13,78 %
4,8% Qualys Inc USD 75,61
-16,87 %
46,82 %
6,0% Soliton Systems KK JPY 990,00
6,79 %
-15,27 %
9,8% Symantec Corp. USD 20,57
-0,39 %
-36,02 %
7,8% Trend Micro Inc/Japan JPY 6.840,00
-2,84 %
17,09 %
Check Point Software Technologies

Isradlische onderneming die software- en hardware producten levert voor onder meer netwerk- en data beveiliging

Isradlische cyber security onderneming die vooral producten voor de zakelijke markt maakt

Japanse cyber security onderneming

FFRI Inc

Japans bedrijf dat onder meer cyber security-software ontwerpt en consultancy biedt

FireEye

"Amerikaanse onderneming, onder meer producten ter bestrijding van cyberaanvallen"

Amerikaanse producent van onder meer firewallproducten

KEYW Holding

Amerikaanse onderneming die onder meer overheden beveiligt tegen cyberaanvallen

NCC Group

Britse onderneming in onder meer beveiliging en beheer van broncodes softwareproducten

Palo Alto Networks

Amerikaanse aanbieder van onder meer firewalls

Proofpoint

Amerikaanse onderneming die onder meer e-mailencryptie aanbiedt

Qualys

Amerikaanse onderneming die onder meer cloud beveiliging aanbiedt

Japans bedrijf dat video on demand-systemen voor woningen en hotels bouwt en beheert en ook beveiligingsgerelateerde software verkoopt.

Symantec

"Amerikaanse onderneming die oplossingen biedt voor beveiliging, opslag en systeembeheer voor bedrijven en consumenten"

Trend Micro

"Japanse aanbieder van onder meer internetbeveiliging, cloudbeveiliging en gegevensbeveiliging"

In deze pdf vindt u informatie over de samenstelling, de beleggingsaanbevelingen, de Trend Update en de geschiktheid van de Trend Cyber Security voor de belegger.


Belangrijke informatie

De Trend Cyber Security bestaat 100% uit aandelen en is dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.


* 1-jaars rendement van de Trend
Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt vanaf de startdatum van de Trend de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen tot aan de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
  • De groene lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van de MSCI World Index.

 

Overige meldingen inzake het 1-jaarsrendement en de rendementen in de grafiek

Simulatieperiode - Tot en met de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest  zijn geselecteerd. Tijdens de simulatieperiode is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Ieder kwartaal is een gesimuleerde Trend Update uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij ieder keer teruggezet naar het bij de start van de Trend berekende gewicht binnen de Trend. Indien een aandeel tijdens een gesimuleerde Trend Update nog niet bestond, is het gewicht als cash aangehouden tot de dag van de beursnotering van het betreffende aandeel.  Hierbij is tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld dividend-uitkeringen en aandelen-splitsingen.

Werkelijke periode - Vanaf de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op (1) aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest zijn geselecteerd en (2) aandelen die op grond van een Trend Update zijn geselecteerd. De selectie van de aandelen is tijdens het bestaan van een Trend continu aan wijziging onderhevig. Tijdens een daadwerkelijk uitgevoerde Trend Update worden meer corporate actions, zoals overnames, nieuwe beursnoteringen en wijziging van het bedrijfsprofiel meegenomen dan tijdens een gesimuleerde Trend Update. 

In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.

Laatste update

Koersrendement: rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele dividenduitkeringen.