Beleg in duurzame energie aandelen bij Trend Invest

Beleggen in Duurzame Energie

Startdatum:
Bijgewerkt tot en met: 19 juli 2024
Rendement 1JR
-18,6 % *

TREND - Overzicht

Gewicht Aandelen Val Koers ?
  Duurzame Energie 1 MND 1 JR
5,2% Cadeler A/S NOK 67,00
0,00 %
0,00 %
5,6% Corp ACCIONA Energias Renovables SA EUR 18,87
-6,49 %
-35,02 %
6,9% EDP Renovaveis SA EUR 13,83
0,44 %
-21,40 %
5,3% ERG SpA EUR 23,62
-2,24 %
-13,54 %
3,0% Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltai EUR 6,00
-1,48 %
-79,84 %
6,6% Energias de Portugal S.A. EUR 3,66
0,00 %
0,00 %
4,9% Grenergy Renovables SA EUR 34,25
3,16 %
26,38 %
5,3% Landis+Gyr Group AG CHF 78,40
8,56 %
6,28 %
3,9% NEL ASA NOK 5,87
2,55 %
-55,02 %
5,7% Nordex SE EUR 13,40
6,60 %
5,97 %
6,9% Orsted A/S DKK 393,70
0,66 %
-34,93 %
4,3% PNE Wind AG EUR 13,72
-1,72 %
2,06 %
2,7% REC Silicon ASA NOK 7,44
0,00 %
-56,81 %
3,1% SFC Energy AG EUR 20,25
-9,87 %
-12,42 %
2,7% SMA Solar Technology AG EUR 24,80
-14,95 %
-71,85 %
4,5% Scatec ASA NOK 86,40
-4,90 %
3,35 %
4,5% Solaria Energia y Medio Ambiente SA EUR 11,14
-7,78 %
-22,91 %
4,3% Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa EUR 9,36
-5,41 %
-59,18 %
3,8% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG EUR 16,78
-2,72 %
-58,81 %
6,4% Vestas Wind Systems A/S DKK 158,75
-11,39 %
-14,83 %
4,2% Voltalia SA EUR 9,92
-1,98 %
-36,49 %

Corp ACCIONA Energias Renovables SA

Duurzame Energie

"Spaans energiebedijf dat volledig duurzame energie levert, vooral op basis van windenergie"

"Italiaanse producent van hernieuwbare energie van wind en thermische energie, exploiteert onder meer windparken in Italid, Duitsland, Frankrijk en Oost-Europa."

Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltai

Zonne-energie

Landis+Gyr Group AG

"Zwitserse holdingmaatschappij die oplossingen biedt voor energiebeheer, waaronder elektra- en gasmeters voor bijvoorbeeld residentidle en industridle toepassingen."

NEL ASA

"Noors bedrijf dat oplossingen biedt voor de productie, opslag en distributie van waterstof"

"Duitse onderneming die windmolens ontwikkelt, installeert en onderhoudt"

Orsted A/S

Deens energiebedrijf en marktleider wereldwijd in offshore windmolenparken

"Duitse onderneming die windenergieparken ontwikkelt in Europa, Afrika en Noord-Amerika"

REC Silicon Asa

Noorse producent van grondstoffen voor de productie van zonnecellen

SMA Solar Technology

Duitse producent van inverters (omvormers) voor zonne-energie installaties

Scatec Solar ASA

Noors bedrijf dat zonne-energiecentrales bouwt en exploiteert

Duits bedrijf dat actief is in de productie van biobrandstoffen

Deense onderneming die onder meer turbines voor windenergie installaties produceert en onderhoudt

Frans energiebedrijf dat stroom opwerkt met water- en windenergie en biomassa

In deze pdf vindt u informatie over de samenstelling, de beleggingsaanbevelingen, de Trend Update en de geschiktheid van de Trend Duurzame Energie voor de belegger.


Belangrijke informatie

De Trend Duurzame Energie bestaat 100% uit aandelen en is dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.


* 1-jaars rendement van de Trend
Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt vanaf de startdatum van de Trend de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen tot aan de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
  • De groene lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van de MSCI World Index.Overige meldingen inzake het 1-jaarsrendement en de rendementen in de grafiek

Simulatieperiode - Tot en met de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest  zijn geselecteerd. Tijdens de simulatieperiode is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Ieder kwartaal is een gesimuleerde Trend Update uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij ieder keer teruggezet naar het bij de start van de Trend berekende gewicht binnen de Trend. Indien een aandeel tijdens een gesimuleerde Trend Update nog niet bestond, is het gewicht als cash aangehouden tot de dag van de beursnotering van het betreffende aandeel.  Hierbij is tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld dividend-uitkeringen en aandelen-splitsingen.

Werkelijke periode - Vanaf de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op (1) aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest zijn geselecteerd en (2) aandelen die op grond van een Trend Update zijn geselecteerd. De selectie van de aandelen is tijdens het bestaan van een Trend continu aan wijziging onderhevig. Tijdens een daadwerkelijk uitgevoerde Trend Update worden meer corporate actions, zoals overnames, nieuwe beursnoteringen en wijziging van het bedrijfsprofiel meegenomen dan tijdens een gesimuleerde Trend Update. 

In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,25% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.

Laatste update

Koersrendement: rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele dividenduitkeringen.