Beleg in aandelen gezondheid en zorg bij Trend Invest

Beleggen in Gezondheid en zorg

Startdatum:
Bijgewerkt tot en met: 27 juli 2021
Rendement 1JR
24,9 % *

TREND - Overzicht

Gewicht Aandelen Val Koers ?
  Gezondheid en zorg 1 MND 1 JR
3,2% Ambea AB SEK 62,95
1,45 %
16,79 %
7,6% Anthem Inc USD 382,63
0,45 %
44,26 %
6,6% Centene Corp USD 70,47
-5,15 %
9,72 %
7,2% Cigna Corp USD 228,88
-4,65 %
30,23 %
5,7% DaVita Inc. USD 120,35
-1,21 %
36,78 %
5,5% Encompass Health Corp USD 81,10
0,92 %
17,52 %
5,9% Fresenius Medical Care EUR 68,46
-2,79 %
-10,82 %
6,2% Fresenius SE & CO KGAA EUR 45,14
1,91 %
1,76 %
8,7% HCA Healthcare Inc USD 247,69
19,70 %
99,81 %
7,7% Humana Inc USD 467,50
5,08 %
20,91 %
4,9% Korian SA EUR 31,56
5,91 %
2,12 %
4,0% Mediclinic International PLC GBP 2,80
-6,35 %
-1,06 %
6,4% Molina Healthcare Inc USD 260,32
2,48 %
43,43 %
5,3% Orpea EUR 106,15
2,36 %
-2,97 %
9,1% UnitedHealth Group Inc USD 415,10
3,40 %
38,40 %
6,0% Universal Health Services Inc USD 159,12
7,28 %
45,89 %
Ambea AB

Grootste zorgverlener van Scandinavid

Amerikaanse gezondheidszorg-verzekeraar

Bedrijf uit de VS dat onder meer als intermediair voor de Amerikaanse gezondheidszorgverzekeringsmarkt fungeert

Cigna Corp

Amerikaanse gezondheidszorg-verzekeraar

"Amerikaanse onderneming die zich richt op healtcare, zoals nierdialysecentra"

Encompass Health Corp

Amerikaanse onderneming dat eigenaar en exploitant is van revalidatieziekenhuizen en gespecialiseerde revalidatiebehandelingen biedt

Duitse onderneming die onder meer nierdialyseproducten fabriceert

Duitse onderneming die onder meer ziekenhuizen exploiteert

Onderneming uit de VS die ziekenhuizen en chirurgische centra exploiteert

Amerikaanse gezondheidszorg-verzekeraar

Franse onderneming die verzorgingscentra voor hulpbehoevende ouderen in onder meer Frankrijk exploiteert

Zuid-Afrikaanse onderneming die ziekenhuizen en klinieken in onder meer Zuid-Afrika en Zwitserland exploiteert

Molina Healthcare Inc

Amerikaanse leverancier van gezondheidszorgdiensten aan personen die in aanmerking komen voor Medicaid

"Franse onderneming die verzorgingscentra voor hulpbehoevende ouderen in onder meer Frankrijk, Belgid, Zwitserland en Spanje exploiteert"

Amerikaans onderneming die gezondheidszorgoplossingen - waaronder verzekeringen - voor miljoenen Amerikanen organiseert en uitvoert

Amerikaanse onderneming die hospitaals in de VS en Puerto Rico exploiteert

In deze pdf vindt u informatie over de samenstelling, de beleggingsaanbevelingen, de Trend Update en de geschiktheid van de Trend Gezondheid en Zorg voor de belegger.


Belangrijke informatie

De Trend Gezondheid en Zorg bestaat 100% uit aandelen en is dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.


* 1-jaars rendement van de Trend
Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt vanaf de startdatum van de Trend de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen tot aan de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
  • De groene lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van de MSCI World Index.


Overige meldingen inzake het 1-jaarsrendement en de rendementen in de grafiek

Simulatieperiode - Tot en met de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest  zijn geselecteerd. Tijdens de simulatieperiode is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Ieder kwartaal is een gesimuleerde Trend Update uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij ieder keer teruggezet naar het bij de start van de Trend berekende gewicht binnen de Trend. Indien een aandeel tijdens een gesimuleerde Trend Update nog niet bestond, is het gewicht als cash aangehouden tot de dag van de beursnotering van het betreffende aandeel.  Hierbij is tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld dividend-uitkeringen en aandelen-splitsingen.

Werkelijke periode - Vanaf de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op (1) aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest zijn geselecteerd en (2) aandelen die op grond van een Trend Update zijn geselecteerd. De selectie van de aandelen is tijdens het bestaan van een Trend continu aan wijziging onderhevig. Tijdens een daadwerkelijk uitgevoerde Trend Update worden meer corporate actions, zoals overnames, nieuwe beursnoteringen en wijziging van het bedrijfsprofiel meegenomen dan tijdens een gesimuleerde Trend Update.
 
In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.

Laatste update

Koersrendement: rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele dividenduitkeringen.