Wat is een Trend Update?

Trend Invest brengt periodiek beleggingsaanbevelingen uit om aandelen binnen de Trend te houden, te verkopen of aan te kopen, zodat de Trends goed blijven aansluiten bij de marktontwikkelingen en bij de door Trend Invest gestelde criteria. Tijdens een Trend Update kan u Trend Invest de opdracht geven om de beleggingsaanbevelingen voor u Trends uit te voeren. Er worden dan precies die beleggingen gekocht en verkocht die nodig zijn om de Trends op eenzelfde wijze samen te stellen als de beleggingsaanbevelingen. Het geheel van beleggingsaanbevelingen, uw opdracht en de uitvoering van deze beleggingsaanbevelingen wordt de Trend Update genoemd.

Wat zijn beleggingsaanbevelingen?

In de regel verstrekken wij ieder kwartaal per Trend beleggingsaanbevelingen om aandelen aan te houden, te verkopen en/of aan te kopen, waardoor onder meer de samenstelling van de Trend goed blijft aansluiten bij het gekozen thema of de trend. De beleggingsaanbevelingen zijn geen persoonlijke beleggingsadviezen, maar algemene beleggingsaanbevelingen voor alle beleggers bij Trend Invest. Iedere Trend Invest-belegger ontvangt van ons dezelfde aanbevelingen; wij kijken dus niet of een bepaalde aanbeveling voor een individuele belegger geschikt is. U moet zelf beoordelen of u in een Trend wilt beleggen en voor hoeveel.

Trend Invest heeft geen eigen belang bij de bedrijven die aanbevolen worden. Ook ontvangen wij van de aanbevolen bedrijven geen enkele vergoeding.

Moet ik de beleggingsaanbevelingen volgen?

U bent nooit verplicht om de Trend Invest beleggingsaanbevelingen te volgen. U beslist altijd zelf of en in welke mate u beleggingsaanbevelingen volgt, of helemaal niet volgt. Als u de beleggingsaanbevelingen wilt volgen, dan kunt u aan Trend Invest een opdracht geven om de betreffende orders uit te voeren. Vervolgens zal Trend Invest een aanvang maken met de aankopen en verkopen zodat u op een zelfde wijze belegt als de beleggingsaanbeveling. Wilt u dat niet? Dan kunt u naar eigen inzicht orders opgeven. Of beslissen om uw beleggingen te houden en niets te kopen of te verkopen.

Als u de beleggingsaanbevelingen van Trend Invest niet volgt dan is het voor u van belang om te weten dat uw Trends niet meer voldoen aan de criteria die Trend Invest stelt en daarmee niet onderhouden worden.

Hoe geef ik aan dat ik de beleggingsaanbevelingen wil laten uitvoeren?

Nadat u van Trend Invest de beleggingsaanbevelingen heeft ontvangen, logt u in op het Trend Invest-portaal. U gaat via het menu naar ‘Opdrachten’ en vervolgens naar de pagina ‘Trend Update’. Hier geeft u per Trend uw keuze aan of u de beleggingsaanbeveling voor de betreffende Trend wilt laten uitvoeren of niet.

De beleggingsaanbeveling ontvangt u 4 keer per jaar, altijd op een vrijdag. U heeft dan tot en met woensdag om aan te geven dat u de beleggingsaanbevelingen voor uw Trend(s) wilt laten uitvoeren.

Moet ik tijdens de Trend Update een keuze maken?

Nee, maar dan worden uw Trends niet aangepast aan de actuele marktontwikkelingen en de door Trend Invest gestelde criteria voor de samenstelling van de Trends.

Hoe wijzig ik mijn keuze voor de Trend Update?

Om uw keuze voor de Trend Update te wijzigen, logt u in op het Trend Invest-portaal. U gaat via het menu naar ‘Opdrachten’ en vervolgens naar de pagina ‘Trend Update’. Hier geeft u opnieuw uw keuze aan of u de beleggingsaanbeveling voor al uw Trends wilt laten uitvoeren of niet. U dient uw opdracht opnieuw te bevestigen. De laatst opgegeven opdracht voor de Trend Update wordt uitgevoerd. 
 

Wordt een Trend ook onderhouden?

Ja, een Trend wordt ook onderhouden. Daarom stuurt Trend Invest per Trend periodiek beleggingsaanbevelingen naar u toe. Vervolgens kunt u ons de opdracht geven om uw Trends aan te passen aan onze beleggingsaanbevelingen. U koopt en verkoopt dan precies die beleggingen die nodig zijn om uw Trend op eenzelfde wijze samen te stellen als onze beleggingsaanbevelingen. Dus met dezelfde beleggingen en met dezelfde verdeling. Maar let op! Wij beheren uw portefeuille nooit en geven u nooit persoonlijk beleggingsadvies!

Als u de beleggingsaanbevelingen van Trend Invest niet volgt dan is het voor u van belang om te weten dat uw Trends niet meer voldoen aan de criteria die Trend Invest stelt en daarmee niet onderhouden worden.

Hoe worden Trends opgebouwd?

Trend Invest bouwt een selectie van aandelen die nauw aansluit bij een trend. Zo’n selectie noemen we een Trend. Meestal bestaat een Trend uit 15 tot 30 aandelen. Deze selectie wordt vervolgens in balans gebracht. Meer specifieke informatie over hoe een bepaalde Trend is opgebouwd vindt u op de pagina over de betreffende Trend.

Kan ik mijn Trends altijd verkopen?

Ja, u kunt elke beursdag opdracht geven om uw Trends, of delen daarvan, te verkopen.

Wat is de storting per Trend?

Per Trend bedraagt de minimale storting € 5.000,-. Dit geldt ook voor de Trends die u al in bezit heeft en die u wilt bijkopen.

Hoe worden de grafieken en rendementen op de website bijgewerkt?

De grafieken en rendementen van de Trends worden dagelijks automatisch geupdate op basis van de slotkoersen van de vorige beursdag. Dit geldt ook voor de koersen en rendementen van de aandelen in de Trends. U vindt dus altijd de meest recente data op de website.

Is Trend Invest een compleet nieuwe manier van beleggen?

Ja, althans voor Nederland. Beleggen in trends bestaat in de Verenigde Staten al sinds 2010. En deze beleggingsvorm is in deze korte tijd erg populair geworden. Veel Amerikaanse media hebben al uitgebreid en op een positieve manier aandacht besteed aan deze manier van beleggen. TV-zender Bloomberg noemde deze manier van beleggen zelfs “De belangrijkste innovatie op de beurs sinds de introductie van etf’s (trackers)”.

Komen er nog meer Trends bij?

Trend Invest volgt de ontwikkelingen op de voet. Indien het mogelijk is om een nieuwe Trend samen te stellen en wij zijn van mening dat deze Trend een waardevolle toevoeging biedt, zullen wij deze opnemen in ons palet.

Hoe lang bestaat Trend Invest al?

Trend Invest is gestart in juni 2014. Trend Invest is een initiatief van Wijs & van Oostveen, een organisatie die al meer dan 35 jaar ervaring in de beleggingswereld heeft. Een ervaring, waar Trend Invest op bouwt.

Wat is een reguliere- en wat is een tussentijdse beleggingsaanbeveling / Trend Update?

Trend Invest brengt reguliere en tussentijdse beleggingsaanbevelingen uit om er voor te zorgen dat een Trend goed blijft aansluiten bij de marktontwikkelingen en bij de door Trend Invest gestelde criteria. Reguliere beleggingsaanbevelingen worden doorgaans ieder kwartaal naar de belegger verstuurd. Indien bijzondere omstandigheden dat vereisen, kunnen ook tussentijdse beleggingsaanbevelingen verstuurd worden. 

Nadat u onze beleggingsaanbevelingen heeft ontvangen, kunt u ons opdracht geven om uw Trends aan te passen aan deze beleggingsaanbevelingen om er voor te zorgen dat uw Trends goed blijven aansluiten bij de marktontwikkelingen en bij de door Trend Invest gestelde criteria. 

De beleggingsaanbevelingen zijn geen persoonlijke beleggingsadviezen, maar algemene aanbevelingen voor alle beleggers bij Trend Invest. Iedere Trend Invest-belegger ontvangt van ons dezelfde aanbevelingen; wij kijken dus niet of een bepaalde aanbeveling voor een individuele belegger geschikt is.