“Ik ben altijd al gefascineerd geweest van beleggen in mooie groeiaandelen en nieuwe ontwikkelingen met een stevig groeipotentieel. Fantastisch! Aan de ene kant bepalen die mede onze toekomst. En aan de andere kant bieden deze groeiaandelen en ontwikkelingen vaak een stevig rendementspotentieel. In dat opzicht zijn het vaak ware groeibriljantjes. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar fintech, medische apparaten of sport en fit. Of naar aandelen van bedrijven die daarin actief zijn. Maar beleggen in deze aandelen en ontwikkelingen was vaak best wel lastig. Daarom zijn wij in 2014 gestart met Trend Invest, zodat iedereen er gemakkelijk in kan beleggen.”

Ontdek nu zelf de trends en de mooie groeiaandelen

Met vriendelijke groet, 

Robert Schuckink Kool
Directeur Trend Invest

P.S. Sinds de start van Trend Invest presteerden onze Trends een stuk beter dan bijvoorbeeld de AEX-Index! *


* Het rendement van de Trends is vanaf de start van Trend Invest behaald op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends tot aan de startdatum van de Trends en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op de website staat aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.