Beleggen in Artificial Intelligence

Startdatum:
Bijgewerkt tot en met: 26 februari 2024
Rendement 1JR
36,0 % *

TREND - Overzicht

Gewicht Aandelen Val Koers ?
  Artificial Intelligence 1 MND 1 JR
4,1% Alteryx Inc USD 48,00
1,33 %
-27,01 %
3,5% Appian Corp USD 33,19
-1,54 %
-20,62 %
5,8% Autodesk Inc USD 257,35
1,69 %
30,85 %
4,4% CCC Intelligent Solutions Holdings Inc USD 11,58
4,80 %
28,10 %
2,8% Cerence Inc USD 14,57
-29,24 %
-46,98 %
3,7% Darktrace PLC GBP 3,46
-1,28 %
31,91 %
4,5% Gen Digital Inc. USD 21,50
-9,55 %
7,55 %
5,6% HubSpot Inc USD 606,96
3,09 %
56,20 %
6,4% Intuit Inc USD 663,84
3,51 %
60,88 %
5,6% JFrog Ltd USD 44,21
34,38 %
92,13 %
3,2% Kingdee International Software Group Co HKD 8,20
-9,15 %
-46,61 %
7,9% Microsoft Corp USD 407,54
0,89 %
62,91 %
5,6% Nice Ltd USD 243,43
13,75 %
18,39 %
3,2% PROS Holdings Inc USD 34,50
-3,74 %
34,50 %
7,1% Salesforce Inc USD 300,39
7,31 %
84,13 %
6,3% Snowflake Inc USD 230,93
14,03 %
49,32 %
5,6% Synopsys Inc USD 575,70
9,01 %
58,44 %
6,3% Veeva Systems Inc USD 224,00
7,32 %
35,14 %
5,2% Wix.com Ltd USD 134,54
4,61 %
49,49 %
3,5% Yext Inc USD 5,98
-3,08 %
-14,20 %

NortonLifeLock Inc.

Amerikaanse aanbieder van beveiligssoftware voor particulieren

Intuit Inc

Amerikaanse onderneming die onder meer slimme online belastingtools ontwikkelt

Microsoft

Blockchain

In deze pdf vindt u informatie over de samenstelling, de beleggingsaanbevelingen, de Trend Update en de geschiktheid van de Trend Artificial Intelligence voor de belegger.


Belangrijke informatie

De Trend Artificial Intelligence bestaat 100% uit aandelen en is dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.


* 1-jaars rendement van de Trend
Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt vanaf de startdatum van de Trend de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend overeenkomstig het gewicht welke zij vertegenwoordigen tot aan de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
  • De groene lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van de MSCI World Index.

Overige meldingen inzake het 1-jaarsrendement en de rendementen in de grafiek

Simulatieperiode - Tot en met de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest  zijn geselecteerd. Tijdens de simulatieperiode is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Ieder kwartaal is een gesimuleerde Trend Update uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij ieder keer teruggezet naar het bij de start van de Trend berekende gewicht binnen de Trend. Indien een aandeel tijdens een gesimuleerde Trend Update nog niet bestond, is het gewicht als cash aangehouden tot de dag van de beursnotering van het betreffende aandeel.  Hierbij is tevens rekening gehouden met bijvoorbeeld dividend-uitkeringen en aandelen-splitsingen.

Werkelijke periode - Vanaf de startdatum van de Trend is de rendementsontwikkeling gebaseerd op (1) aandelen, welke op het moment van de start van de Trend door Trend Invest zijn geselecteerd en (2) aandelen die op grond van een Trend Update zijn geselecteerd. De selectie van de aandelen is tijdens het bestaan van een Trend continu aan wijziging onderhevig. Tijdens een daadwerkelijk uitgevoerde Trend Update worden meer corporate actions, zoals overnames, nieuwe beursnoteringen en wijziging van het bedrijfsprofiel meegenomen dan tijdens een gesimuleerde Trend Update. 

In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.

Laatste update

Koersrendement: rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele dividenduitkeringen.