Nieuwe ontwikkelingen: ook interessant voor beleggers

Nieuwe ontwikkelingen zorgen vaak voor een betere wereld. Daarbij gaat het onder meer om een schonere lucht, een betere gezondheid voor veel mensen, zwaar werk dat ons uit handen wordt genomen, enzovoorts.

Een voorbeeld van dergelijke hoopgevende ontwikkelingen is het steeds grotere belang dat we hechten aan gezond leven. Meer bewegen en sporten. En zeker ook bewuster eten. Dat laatste, gezonder eten, is een breed gedeelde trend in de westerse wereld.


Medische apparaten

Een andere mooie ontwikkeling is dat nieuwe medische apparaten door de voortdurende verbeteringen van computerchips, steeds beter, kleiner en efficiënter worden. En dat deze apparaten de oplopende kosten van de gezondheidszorg – die door de vergrijzing alleen maar toenemen - in toom helpen houden. Omdat met deze apparaten complicaties bij patiënten worden voorkomen en ook de kostbare opnametijd in ziekenhuizen verkort wordt. Duurzame energie is in de basis een technologisch gedreven trend. Door innovaties aan onder meer de zonnecellen en de bladen van windmolens wordt de kostprijs van duurzame energie steeds lager. Waardoor op steeds meer plekken in de wereld duurzame energie fossiele energie verdringt. En de CO2-uitstoot omlaag gaat. Waardoor onze wereld schoner wordt.


Robots en 3D-printing

Robots en Internet of Things helpen de zorg betaalbaar te houden. Onder meer door zorgrobots die bedlegerige ouderen in en uit bed kunnen tillen. En robots nemen ook steeds meer zwaar en eentonig productiewerk over. In de medische wereld zie je dat 3D-printing voor het vervaardigen van precies passende protheses de standaard aan het worden is. Een geweldige toepassing is dat steeds vaker in armere landen mensen die bijvoorbeeld op één been en stokken lopen een geprinte prothese aangemeten krijgen. Levend weefsel in de vorm van organen printen zit nu nog in een vroeg stadium, maar ook daar wordt veel vooruitgang geboekt.


Van 6,1% tot 29,5% groei!

Mooie ontwikkelingen dus die zorgen voor een betere wereld. Maar ze zijn ook goed nieuws voor beleggers. Want ze groeien veel harder dan de gemiddelde economische groei in Europa en de VS. Zo zullen de jaarlijkse groeicijfers voor bovenstaande trends en ontwikkelingen volgens onderzoeksbureaus tussen de 6,1% en 29,5% zijn. 


Trend Invest

Groei en rendement gaan doorgaans hand in hand. Dat maakt beleggen in trends ook zo aantrekkelijk. En dat kan heel eenvoudig bij Trend Invest, dat nu 17 Trends biedt. Dat zijn breed gespreide selecties van aandelen. Daarbij gaat het altijd om de mondiaal meest toonaangevende bedrijven die bij die ontwikkeling, trend of sector horen. En dat rendement en groei bij elkaar horen, zie je ook terug in de rendementen van de meeste Trends van Trend Invest.*


Dagelijks in- en uitstappen

Het is meer dan interessant om belangrijkere mondiale en vaak technologische trends en ontwikkelingen te volgen. Om erin te beleggen is nog interessanter. En dat deze Trends vaak door hun groeicapaciteit uitzicht bieden op een aantrekkelijk rendement, maakt het voor beleggers natuurlijk extra leuk. Bekijk zelf hoe het rendement van de verschillende Trends zich ontwikkelen. Daar vindt u ook alle andere info!

        
                                                                               


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico's vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van de Trends is berekend over 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op deze website staat per Trend aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan. Deze rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,25% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.