2019: topjaar*

Auteur:

Halverwege dit jaar zijn de rendementen van de Trends van Trend Invest bijzonder goed. Het gemiddelde van de 18 Trends is ruim 22%. Een duidelijke uitschieter bij Trend Invest is de Trend Zonne-energie. Deze Trend staat op dit moment op een rendement van 67,0% sinds het begin van dit jaar. 

Zonne-energie: rendement (2019 tot en met 19 juni): 67,0% 
Zonne-energie boekt op de helft van dit jaar een rendement van, zoals gezegd, 67,0%. Natuurlijk is de belofte van zonne-energie niet nieuw. Maar vooral de laatste jaren zien we een inhaalslag als het gaat om investeringen. Mede omdat door innovaties bij de zonnecellen zelf en bij de omvormers – die warmte omzetten in elektriciteit – de kostprijs van zonne-energie voortdurend daalt. 

Fintech: rendement (2019 tot en met 19 juni): 38,6%
Fintechbedrijven als het Nederlandse beursgenoteerde Adyen veroveren in hoog tempo marktaandeel. Niet verwonderlijk, omdat ze zich specialiseren. Bijvoorbeeld in online betalingen, zoals Adyen en het Amerikaanse Square. Of in leningen, zoals het Amerikaanse LendingTree. Door gebruik te maken van state-of-the-art technologie weten fintechbedrijven innovatieve en soepel werkende producten en diensten te realiseren. Waardoor de banken steeds meer het nakijken hebben.

Cyber Security: rendement (2019 tot en met 19 juni): 30,8%
Als het om cyber security gaat, lijkt groei voor vele jaren werkelijk gegarandeerd. Immers, cyber security-bedrijven houden het internet veilig. En het gebruik van het wereldwijde web groeit nog steeds. Bovendien is het internet niet zomaar een infrastructuur: het wereldwijde web is zo langzamerhand de slagader van onze maatschappij. Dus als het internet niet goed functioneert, dan zijn de gevolgen vaak erg groot. 

Onder aanvoering van de Trend Duurzame Energie, met een rendement tot en met 19 juni van dit jaar van 30,6% op plek nummer 4 volgen de andere Trends. Die alle dit jaar een positief rendement boeken. Met, zoals in de intro al gezegd, een gemiddeld rendement van ruim 22%. Alleen de Trend 3D-printing doet niet mee en noteert tot dusver dit jaar in de min.

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

De rendementen zijn behaald in de periode van 1 januari 2019 t/m 19 juni 2019.

De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.