ABP belegt meer in duurzame energie

ABP gaat nog meer beleggen in duurzame energie

Auteur:

Het Nederlandse ABP is een van de grootste pensioenfondsen van Europa. Als een belegger met een dergelijke financiële slagkracht het roer omgooit, is dat nieuws. En het gaat bepaald niet om ‘klein bier’. ABP gaat de komende 5 jaar circa € 30 miljard extra investeren in duurzaamheid, schone energie en maatschappelijk verantwoorde beleggingen. 

De beleggingen in fossiele energie die het ABP gaat afstoten, zullen voor een belangrijk deel worden vervangen door beleggingen in duurzame energie. Het totaal aan beleggingen die volgens het ABP ‘bijdragen aan een betere en schonere toekomst’ moet in 2020 zijn verhoogd van € 29 miljard naar € 58 miljard. Dat zal zeer zeker niet ten koste gaan van het rendement, verzekert het fonds. Het ABP verwijst daarbij ook naar verschillende onderzoeken, waaruit blijkt dat energiebedrijven die energie opwekken met duurzame energiebronnen net zo goed en vaak zelfs beter renderen dan niet duurzame beleggingen.

Noorse staat

Ook het andere grote Nederlandse pensioenfonds PGGM wil flink gaan switchen naar duurzame beleggingen. En deze ontwikkeling beperkt zich zeker niet alleen tot Nederland. Het grootste beleggingsfonds ter wereld, het investeringsfonds van de Noorse staat, past ook het beleggingsbeleid aan. 

Graantje meepikken

Als u wilt aanhaken bij de switch die het ABP en andere grote investeerders doorvoeren, dan zou de Trend Duurzame Energie van Trend Invest voor u een mogelijkheid kunnen zijn. In de Trend Duurzame Energie zijn 12 toonaangevende Europese ondernemingen op het gebied van duurzame energie opgenomen. Bekijk hier de rendementen. Meer informatie over de Trend Duurzame Energie vindt u hier

Bekijk de Trend Duurzame Energie             Beleg in de Trend Duurzame Energie

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.