3D-printing beleggen

Achterblijver 3D-printing

Auteur:

De meeste Trends van Trend Invest boeken over de afgelopen 12 maanden een beter tot veel beter rendement dan de MSCI World index. De Trend 3D-printing is echter de uitzondering. Deze Trend is qua rendement over de laatste 12 maanden achtergebleven. Dat ligt niet aan de groeiverwachtingen. Die waren hoog en daarin is geen verandering gekomen. 

Zo gaat onderzoeksbureau MarketsandMarkets ervan uit dat de wereldwijde markt voor 3D-printing tot 2024 met gemiddeld 25,7% per jaar zal groeien. Analisten zijn ook vol verwachting over deze sector. Ze gaan er zelfs vanuit dat 3D-printing zal zorgen voor de volgende industriële revolutie. Je ziet nu al dat steeds meer autofabrikanten, zoals Volvo en Mercedes, onderdelen niet meer op voorraad houden, maar on demand printen. En dat is in de maakindustrie nog maar een van de vele sectoren waar je steeds meer 3D-printers vindt. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de medische sector: steeds meer protheses en implantaten komen uit een 3D-printer. 

Ontwikkeling rendement 3D-Printing

Hoe komt dan die stagnatie bij de ontwikkeling van het rendement van deze Trend? Bedacht moet worden dat 3D-printing nog een vrij jonge sector is. Weliswaar bestaan 3D-printers wel al langer. Maar pas de laatste jaren zijn door verbeterde computerchips 3D-printers veel beter en betaalbaarder geworden. De grote sprong voorwaarts voor deze techniek en sector moet eigenlijk nog komen. Je ziet daarom ook veel volatiliteit bij 3D-printing aandelen. 

Beursgenoteerde aandelen 3D-printing*

Dat zie je ook terug bij de 12 beursgenoteerde 3D-printing aandelen die tezamen de Trend 3D-printing vormen. Terwijl de gehele Trend over de afgelopen 12 maanden is gedaald met 5,9% qua rendement, zie je wel forse uitschieters. Zo boekt bijvoorbeeld het Amerikaanse Proto Labs, dat 3D-printing prototypes maakt voor derden, een rendement van bijna 137% over de laatste 12 maanden. Het eveneens Amerikaanse ARC – printing van precisiecomponenten voor industriële toepassingen – daalt met bijna 47% over dezelfde periode. Juist bij zo’n zich nog ontwikkelende sector blijkt spreiding dus van groot belang.

     


* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Het jaarrendement van de Trend 3D-Printing is berekend vanaf 12 april 2017 tot en met 12 april 2018 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends. 
Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.