block chain technologie en bitcoins

Bitcoins en blockchain

Auteur:

De bitcoin-manie is nog niet ten einde. De gekte rond de cryptomunt neemt eigenlijk alleen maar toe. Ik zie het alleen niet als een serieuze belegging. Leuk voor een gokje, maar niet meer dan dat. Ik ben wel erg geïnteresseerd in blockchain: de techniek achter de bitcoin. 

Blockchain digitaal grootboek

In het kort: je zou blockchain kunnen vergelijken met een digitaal grootboek. Een lijst met gegevens, zoals in een spreadsheet. Maar er kunnen aan dit digitale grootboek alleen nieuwe regels worden toegevoegd aan de onderkant van de lijst. Het is door de cryptografie van deze techniek niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels. Zo weet nu iedere gebruiker dat de gegevens authentiek en niet onrechtmatig gewijzigd zijn. Prettig als u bitcoins koopt, want dan weet u dat het om echte gaat.

Deze techniek is niet alleen heel interessant voor transacties met digitale munten, maar overal waar de betrouwbaarheid van gegevens belangrijk is, zoals bij accountants, notarissen en advocaten. En bij banken.

Accountants straks niet meer nodig?

Neem accountants die bij een bedrijf een jaarcontrole moeten uitvoeren. Ze doen wat steekproeven, controleren een en ander bij handelspartners van het bedrijf, en misschien spreken ze wat medewerkers. Echter, wanneer financiële transacties van dat bedrijf in de onderzochte periode zijn vastgelegd in blockchain-grootboeken, zijn onregelmatigheden vrijwel niet meer mogelijk. 

Blockchain technolgie ook ontwrichtend

Standaardisatie wordt dan ook veel makkelijker. En het is zelfs mogelijk dat het vak van de accountant erdoor wordt gemarginaliseerd. Ook voor banken kan blockchain ontwrichtend zijn. Met blockchain kunnen onder meer betalingen veilig, zonder tussenkomst van een bank, plaatsvinden. Aandelen kunnen zonder tussenkomst van een broker worden overgedragen. Enzovoorts. 

Banken weten heus wel wat er nu gaande is. Het Amerikaanse IBM bouwt nu een blockchainplatform voor zeven Europese banken, waaronder Rabobank. Daarmee worden betalingen tussen kleine en middelgrote Europese bedrijven vereenvoudigd en gestandaardiseerd. Een voordeel hiervan is bovendien dat de kredietwaardigheid van een bedrijf altijd duidelijk en up-to-date is.

Belegger, blijf alert

Duidelijk is inmiddels dat banken en andere financiële instellingen iets moeten met blockchain. Als ze het niet integreren, kunnen ze buitenspel komen te staan. En zelfs als ze dat wel doen, bestaat die kans. Voor beleggers is naar mijn idee alertheid vereist bij beleggingen in financiële instellingen. 

Blockchain en beleggen

Blockchain en andere technologische ontwikkelingen zijn natuurlijk heel interessant, maar de realiteit is ook dat de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, en dat dit ontwrichtend kan zijn voor de financiële sector en andere sectoren. Daarom is het aan te raden om de technologische ontwikkelingen bij te houden. Want ze kunnen echt invloed hebben op de waardeontwikkeling van een beleggingsportefeuille. 

Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest