De enorme groei de komende decennia van zonne-energie en de kansen die dit beleggers biedt

De afgelopen twee jaar hebben we een enorme groei gezien in de zonne-energie sector, zowel op het gebied van investeringen als technologische ont-wikkelingen. Ook de kosten zijn aanzienlijk gedaald. Dit heeft geresulteerd in een enorme toename van het aantal zonnepanelen dat wereldwijd wordt geïn-stalleerd. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste ontwikkelingen en de cijfermatige onderbouwing. Ook gaan we in op de mogelijkheden voor beleg-gers om te profiteren van de ontwikkelingen bij zonne-energie.

Recente ontwikkelingen

In de afgelopen jaren is het aantal geïnstalleerde zonnepanelen wereldwijd ge-staag toegenomen. Volgens het International Energy Agency (IEA) was het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie in 2020 bijna 760 gigawatt (GW), een toename van meer dan 110 GW ten opzichte van 2019. De grootste groei vond plaats in China, de VS, Vietnam en India. Een belangrijke ontwikkeling in de zonne-energie sector is de stijgende efficiëntie van zonnepanelen. Nieuwe technologieën hebben geleid tot een hogere conversie-efficiëntie, wat betekent dat een groter percentage van het zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat zonne-energie steeds concurrerender wordt ten opzichte van traditionele energiebronnen.

Groei

En de groei zal ook in de decennia erna blijven toenemen. Steeds meer landen en bedrijven zetten zich in voor het verminderen van hun CO2-uitstoot en het behalen van klimaatdoelen. De vooruitzichten voor zonne-energie zijn zeer po-sitief. Volgens het IEA zal het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie te-gen 2025 met bijna 600 GW zijn gestegen, een toename van ongeveer 80% ten opzichte van 2020. China zal naar verwachting de grootste groei doormaken, maar ook andere landen zoals de VS, India en Europa zullen aanzienlijke groei zien. En in 2050 zal zonne-energie goed zijn voor bijna een derde van de wereldwijde elektriciteitsproductie.

Investeringen

Volgens de Amerikaanse financiële informatie-dienstverlener Bloomberg zullen de investeringen in zonne-energie ook de komende jaren hard blijven groeien. Zo is er alleen al in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd voor $43,3 miljard aan investeringen gedaan in zonne-energie, wat aangeeft dat het een zeer aan-trekkelijke investeringsmogelijkheid is geworden.

Belangrijke motoren voor de groei van de investeringen en het aantal geïnstal-leerde zonne-energie installaties zijn onder meer:

Dalende kosten

De kosten voor zonne-energie zijn de afgelopen jaren sterk gedaald en deze trend zal naar verwachting doorzetten. Volgens het IEA en Bloomberg zijn de kosten voor zonne-energie met 90% gedaald sinds 2010. Alleen al in 2020 was er een daling van de kosten van 18%, ten opzichte van het jaar ervoor, voor-namelijk als gevolg van dalende materiaalkosten. Naar verwachting zal de kost-prijs van zonne-energie nog verder dalen, waardoor het nog concurrerender wordt.

Beleidsmaatregelen

Overheden over de hele wereld stimuleren de groei van zonne-energie door middel van subsidies, belastingvoordelen en andere maatregelen. Deze stimu-lansen zullen naar verwachting blijven bestaan en in sommige gevallen worden uitgebreid.

Technologische vooruitgang

Een belangrijke ontwikkeling in de zonne-energie sector is de toegenomen effi-ciëntie van zonnepanelen. Nieuwe technologieën hebben geleid tot panelen die steeds meer energie kunnen opwekken met een kleinere oppervlakte, waardoor de kosten per opgewekte kilowattuur zijn gedaald. Daarnaast is de opslag van zonne-energie verbeterd, waardoor zonne-energie een betrouwbare bron van energie kan worden, ook wanneer de zon niet schijnt. Deze voortgaande tech-nologische ontwikkelingen - de verbetering van zonnepanelen en opslagtech-nologie - zullen de groei van zonne-energie verder stimuleren.

Opslag

Een belangrijke ontwikkeling, hierboven al genoemd, is de opkomst van betere opslagtechnologieën voor zonne-energie. Batterijen kunnen nu steeds meer energie opslaan tegen lagere kosten. Dit maakt het mogelijk om zonne-energie te gebruiken op momenten dat er geen zonlicht beschikbaar is, zoals 's nachts of op bewolkte dagen. Hierdoor wordt zonne-energie steeds meer een be-trouwbare bron van energie.

Verduurzaming bedrijven

De dynamiek rond zonne-energie wordt ook gestuwd door de omstandig-heid dat steeds meer bedrijven richten zich op verduurzaming en investeren in zonne-energie om hun energievoorziening te verduurzamen.

Institutionele beleggers

Ook meer en meer institutionele beleggers en vermogensbeheerders zijn op zoek naar duurzame investeringsmogelijkheden en zonne-energie is hier een be-langrijk onderdeel van geworden. Uit een rapport van Bloomberg New Energy Finance blijkt dat zonne-energie de goedkoopste vorm van nieuwe energie is geworden, wat de sector nog aantrekkelijker maakt voor beleggers. In het kort: zonne-energie is een snelgroeiende sector die steeds efficiënter wordt. De vooruitzichten zijn zeer positief en de sector is aantrekkelijk voor zowel duur-zame investeerders als traditionele beleggers. Kansen voor beleggers Door de groeiende vraag naar zonne-energie en de dalende kosten biedt zonne-energie tevens goede kansen voor particuliere beleggers. Er zijn verschillen-de manieren waarop beleggers kunnen investeren in de groei van zonne-energie.

Beleggen in zonne-energiebedrijven

Beleggen in bedrijven die zich richten op zonne-energie is een directe manier om te profiteren van de groeiende vraag naar zonne-energie. Er zijn verschillende bedrijven actief in de zonne-energiesector, waaronder producenten van zonnepanelen en installateurs van zonnepanelen. Voorbeelden van bedrijven die actief zijn in de zonne-energiesector zijn SolarEdge Technologies, Canadian Solar en SunPower.

Trend Invest

Maar beleggers kunnen natuurlijk ook kiezen voor Trend Invest. Dat is beleggen in een breed gespreid mandje, in dit geval van zonne-energie aandelen waarbij periodiek er voor wordt gezorgd dat het mandje blijft aansluiten bij de actualiteit. Ga voor meer info naar www.trendinvest.nl.*

 

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.