3D-printing en robotica transformeren maakindustrie

De maakindustrie

Auteur:

Robotica en 3D-printing zetten de maakindustrie op zijn kop. Want met robots en industriële 3D-printers vindt productie steeds vaker dichtbij de afzetmarkten plaats. Dichtbij de consument. De consequenties zijn groot. Het milieu wordt een stuk minder worden belast. Iets om blij mee te zijn lijkt mij. De transportsector zal echter minder blij zijn met de transformatie van de maakindustrie. Maar eerst meer over de robots.

Die zijn de laatste jaren door voortschrijdende technologie zo goed en goedkoop geworden dat ze in de maakindustrie de norm aan het worden zijn. Of een robot nu in Born in Nederland of in het Chinese Zhengzhou aan het werk is, doet er vanuit een economisch oogpunt steeds minder toe. En dat is toch echt een revolutie in de maakindustrie. Want decennialang was productie in lagelonenlanden de norm. Omdat de arbeidskosten doorslaggevend waren. Die arbeidskosten zijn door de goedkopere robots bijna onbelangrijk aan het worden. Inmiddels zijn er in de westerse wereld steeds minder fabrieken zonder robots. Het gevolg: westerse landen besteden productie minder en minder uit aan lagelonenlanden. 

Industriële 3D-printers

Maar 3D-printing gaat een nog veel grotere revolutie worden voor de maakindustrie. Met industriële 3D-printers kun je in principe alles maken. Met materialen zo uiteenlopend als kunststoffen en metaal. Nu is grootschalige industriële 3D-productie van goederen nog beperkt. Maar ook hier zie je eenzelfde ontwikkeling als bij robotica: steeds betere technologie en een voortdurend lagere kostprijs. Grote autofabrikanten als Renault en Mercedes Trucks printen al een tijdje standaard flink wat onderdelen voor hun auto’s. Steeds meer belangrijke maakproducenten volgen.

Vervoersstromen

Als je de ontwikkelingen van robotica en 3D-printing combineert, zie je enorme gevolgen. In een recent rapport gaat ING ervan uit dat mogelijk al in 2040 wereldwijd de helft van alle nieuwe onderdelen en producten 3D-geprint wordt. Productie dichtbij de afzetmarkten dus. En dan laat ING in dit rapport de productie die als gevolg van robotica vanuit lagelonenlanden naar het westen wordt teruggehaald nog buiten beschouwing. Het gevolg is hoe dan ook dat de dure en bovendien vervuilende vervoersstromen van goederen tussen Azië en Europa en tussen Azië en de VS aanzienlijk gaan afnemen.

Containervervoerders (I)

Dat heeft, zoals ik al in de inleiding van deze column stelde, ook forse gevolgen voor de transportsector. Grote containervervoerders, zoals het beursgenoteerde Deense Maersk en het Chinese Cosco, zullen het waarschijnlijk steeds moeilijker gaan krijgen. Maar ook het wegvrachtvervoer zal de gevolgen van toename van productie dichtbij huis gaan ervaren. En logistieke servicebedrijven. Ik zou in ieder geval als belegger mijn geld niet op bedrijven uit deze branches inzetten. Ze hebben het tij en de onontkoombare ontwikkelingen tegen. Zoals robotica- en 3D-printing bedrijven juist gedijen bij de onontkoombare trend dat productie steeds vaker dichtbij huis plaatsvindt. Er is in ieder geval een grote winnaar van deze maakrevolutie: het milieu. En dat is hoe dan ook een goed ding. 

Robert Schuckink Kool, Trend Invest

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.