Rendementen voor beleggers in Trend Online Gaming

Dit jaar al weer 34,6% erbij*

Auteur:

Beleggers die begin dit jaar instapten in de Trend Online Gaming staan nu alweer op een rendement van 34,6%. Vorig jaar was dat 20,2%. En sinds de start van deze Trend in november 2015 is het rendement 61,5%. Het is dus niet overdreven om te stellen dat de Trend Online Gaming doordendert.* 

8% tot 20%

Daar zijn ook duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. De groeicijfers voor online gaming zijn hoog. Ook voor de komende jaren. Onderzoeksbureaus als Digi-Capital verwachten groeicijfers van 8% tot 20%. Waarbij die 20% geldt voor online games die je niet thuis op je desk- of laptop speelt, maar op je smartphone of tablet. Met die smartphones en tablets kan er nu immers overal en altijd gespeeld worden. De markt voor online gaming groeit dan ook krachtig.

Hoge marges

Bovendien hebben de bedrijven in deze sector een belangrijk voordeel, dat ze extra aantrekkelijk maakt voor beleggers: een ijzersterk verdienmodel, dat zich uit in heel hoge marges. Sterker nog, de marges van de bedrijven uit deze sector behoren tot de hoogste van alle sectoren. Vaak zelfs hoger dan van een erkende winstmachine als Apple. Dat is ook goed te verklaren. Voor het creëren van een nieuw, aantrekkelijk spel worden kosten noch moeite gespaard. Want met een mooi spel trek je spelers en dus omzet. Maar na de fase van het vervaardigen van het spel zijn de kosten relatief laag. Want je kunt een digitaal spel eindeloos reproduceren en makkelijk verspreiden.

Aankopen via Trend Invest

De Trend Online Gaming is 1 van de 14 Trends waar je bij Trend Invest kunt beleggen. Alle specificaties van de Trends zijn hier te vinden. Voor het aankopen van Trends dient u eerst een Trend Invest rekening te openen. Hier leest u hoe dat werkt.

      


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*Het rendement van 20,2% is berekend vanaf 31 december 2015 tot en met 31 december 2016, het rendement van 34,6% is berekend van 31 december 2016 t/m 8 juni 2017 en het rendement van 61,5% is berekend vanaf de startdatum 17 november 2015 tot en met 8 juni 2017 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.