Rendementen met duurzame energie

Een schonere wereld en mooie rendementen

Auteur:

Beetje bij beetje wordt de wereld schoner. Schoner door een toenemend gebruik van duurzame energie. In Europa bijvoorbeeld. Tien jaar geleden was nog maar 8,3% van de energie die we met z’n allen verbruikten, schoon. Nu is dat 14,1% en over 4 jaar moet dat volgens afspraak 20% zijn. Maar ook in de rest van de wereld, in bijvoorbeeld de V.S. en in China, zie je dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in schone energie.

De productie van duurzame energie wordt ook steeds efficiënter en goedkoper waardoor duurzame energie steeds beter kan concurreren met energie opgewekt met fossiele brandstoffen. 

Mooie rendementen

Ook beleggers worden blij van deze gunstige ontwikkelingen. Aandelen uit de duurzame energie-sector hebben het over de laatste jaren gemiddeld een stuk beter gedaan dan bijvoorbeeld de AEX-Index. En gezien de prognoses zou dit de komende jaren ook zo maar het geval kunnen zijn.

Trend Invest

Bij Trend Invest kan middels de Trend Duurzame Energie geprofiteerd worden van deze ontwikkelingen. 
De Trend Duurzame Energie bestaat momenteel uit 15 Europese duurzame energie-aandelen.

Rendement belegging in Trend Duurzame Energie

Open een rekening

U kunt hier uw eigen Trend Invest rekening openen, zodat u over 2 dagen al kunt starten met beleggen in deze snelgroeiende Trend (minimuminvestering € 2.500,–).

Open nu uw eigen Trend Invest rekening

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website.Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Met betrekking tot de Trend Duurzame Energie is het rendement berekend op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf 1 januari 2015 tot aan de startdatum van de Trend, namelijk 24 augustus 2015, en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend tot en met 16 november 2015. Deze werkelijke en fictieve rendementen betreffen resultaten uit het verleden. Deze vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tussen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.