Fintech: groei in hoog tempo

Door verdere technologische ontwikkelingen worden fintech-oplossingen steeds sneller, soepeler en veiliger. De banken, die decennia lang vrijwel het alleenrecht hadden op betalingsverkeer en de verstrekking van leningen en hypotheken, hebben steeds meer het nakijken. De fintech-sector groeit dan ook hard.

Natuurlijk is er ook weleens een fintech-succesje bij de grootbanken, zoals betalingsapp Tikkie van ABN Amro. Maar eigenlijk hebben de banken - die vele jaren te weinig in technologie investeerden - het nakijken en spinnen gespecialiseerde fintech-bedrijven garen bij de fintechrevolutie. Dat zie je ook terug in de koersontwikkeling van beursgenoteerde fintech-bedrijven. Zo boekte de Trend Fintech, met daarin opgenomen fintech-bedrijven als het Nederlandse Adyen, het Amerikaanse PayPal en het Duitse Wirecard, het afgelopen jaar een rendement van 36,1%.*

Perfecte ‘schil’

Het grote voordeel voor fintech-bedrijven is dat ze heel bewust kiezen voor een onderdeel van het financiële verkeer en daar dan heel erg goed in worden. Zo zorgt het Nederlandse Adyen er bijvoorbeeld voor dat toeristen uit alle landen soepel hun aankopen kunnen afrekenen in de Bijenkorf. Omdat Adyen een perfect werkende ‘schil’ over de vele betalingsprotocollen die er internationaal bestaan kan leggen, ervaart de Chinese of Russische toerist geen enkele beperking of hobbel als hij in ons land een aankoop doet.

Minder wanbetalers

Het Amerikaanse PayPal en het Duitse Wirecard faciliteren net als Adyen online betalingen. Andere fintechbedrijven specialiseren zich in andere onderdelen van het financiële verkeer. Zo hebben de Amerikaanse bedrijven LendingTree en Black Knight zich helemaal gestort op de hypotheekmarkt. Fintech-bedrijven zijn door slim gebruik te maken van onder meer gegevens op social media veel sneller dan een bank in staat om een hypotheekaanvraag te doorlopen. Bovendien hebben ze, juist door hun slimme gebruik van big data, veel minder wanbetalers.

MarketWatch

De komende jaren blijft de fintech-markt fors groeien. Zo gaat het gerenommeerde onderzoeksbureau MarketWatch ervan uit dat de groei voor de mondiale fintechmarkt de komende jaren jaarlijks gemiddeld ruim 22% zal bedragen. De groei zal nog hoger zijn in de Aziatische-Pacific regio, omdat hier nog een inhaalslag gaande is als het gaat om het gebruik van fintech-oplossingen. MarketWatch verwacht voor dit deel van de wereld een jaarlijkse gemiddelde groei van ruim 43%! In 2023 zal dan de omvang van de mondiale fintech-markt ruim $305 miljard zijn. Voor beleggers die willen beleggen in een pure groeimarkt lijkt daarom fintech nog steeds interessant.

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*Het rendement van 36,1% is berekend van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.