Gestage rendementen bij Cyber Security

Auteur:

Bij sommige van de Trends van Trend Invest zie je nogal eens flinke fluctuaties in de rendementen. Niet verwonderlijk, want bij veel technologische ontwikkelingen zijn de ontwikkelingen stormachtig. De Trend Cyber Security vormt hierop de laatste jaren een uitzondering, met gestage rendementen. Het eerste half jaar van 2019 zien we bij Cyber Security datzelfde patroon. Zijn die gestage rendementen toeval?

Waarschijnlijk niet, want de cyber securitymarkt lijkt nogal ‘voorspelbaar’ te zijn. Bedrijven en overheden pompen miljarden en miljarden in het vergroten van hun cyber-veiligheid. Het is immers een ratrace. Die nooit zal stoppen. Er is geen keuze: je moet mee in de ratrace en volop investeren in state-of-the-art digitale veiligheid. De budgetten die overheden en bedrijven in hun cyberveiligheid steken nemen dan ook toe. Want als je een steekje laat vallen in je digitale beveiliging, kan je het deksel hardhandig op de neus krijgen. Bedrijven en overheden moeten zich dus wel digitaal afdoende beveiligen. 

Hogere omzetten

En met het toenemen van de digitale aanvallen en bedreigingen, zie je ook dat cyber securitybedrijven steeds hogere omzetten boeken. En dat de groeivooruitzichten door onderzoeksbureaus naar boven toe worden aangepast. Nu wordt uitgegaan van 12-15% gemiddelde jaarlijkse groei voor de komende jaren, berekend over de periode 2017 tot 2021. Onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures gaat ervan uit dat wereldwijd in die 5 jaar tot en met 2021 meer dan $1000 miljard (!) zal worden uitgegeven aan cybersecurityproducten en diensten. 

Steeds meer beleggers

Die enorme uitgaven en het gegeven dat bedrijven en overheden geen andere keuze hebben dan zich afdoende te beveiligen, maakt de cyber security-sector voor beleggers natuurlijk heel interessant: gestage groei immers. En de laatste jaren steeds dat gestage rendement (dit jaar tot en met 19 juni: +22,0%*). Steeds meer beleggers beleggen in deze sector door middel van de Trend Cyber Security van Trend Invest. Daarmee ben je in een keer breed gespreid belegd in 16 internationale cyber security-ondernemingen.

* Het rendement is behaald in de periode van 1 januari 2019 t/m 19 juni 2019. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.