Giga-order voor 100.000 Tesla's bewijs voor snelle omslag

Auteur:

Autoverhuurbedrijf Hertz heeft een order geplaatst bij Tesla voor 100.000 Tesla’s Model 3. Daar komt misschien komt nog een order bij voor Tesla’s Model Y.

De enorme order is goed nieuws voor Tesla en dat leverde een plus van bijna 10% op de beurs op. Tesla is de aanvoerder van de enorme mobiliteits-omslag die zich wereldwijd voltrekt. Waarbij elektrisch rijden nu al veel momentum heeft en de daaruit volgende mobiliteitsontwikkeling, (elektrische) zelfrijdende auto’s, ook steeds meer investeerders trekt die grote kansen zien. Met deze mega-order lijkt de omslag naar schone en slimme auto’s alleen maar sneller te gaan. (I)

Trend Zelfrijdende Auto's

De Trend Zelfrijdende Auto’s van Trend Invest, waarin Tesla is opgenomen, profiteert van de omslag in autoland. In deze Trend zijn naast Tesla nog verschillende andere vooruitstrevende automobielbedrijven opgenomen, zoals Daimler en Ford, en softwarebedrijven zoals Micron en Nvidia.(I) Al deze bedrijven hebben gemeenschappelijk dat ze bedrijfsonderdelen hebben die volop werken aan de zelfrijzende auto.  De Trend doet het erg goed, met een rendement van ruim 70% over de afgelopen 12 maanden. *

Waterstof en Blockchain

Zelfrijdende Auto’s is niet de enige Trend die dit jaar bovengemiddeld presteert. Ook de Trend Waterstof, waarin bedrijven zijn opgenomen - onder meer batterijfabrikanten - die profiteren van de energietransitie, presteert prima. Waterstof past binnen de enorme verschuiving naar ‘groen denken en handelen’, waarbij bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan een schonere wereld volop in de belangstelling staan. Deze Trend staat op een winst van meer dan 80% over het afgelopen jaar. *

In de Trend Blockchain zijn 20 bedrijven opgenomen die werken aan deze nieuwe techniek, die onder meer veilige, voor iedereen transparante financiële transacties mogelijk maakt. Waardoor bijvoorbeeld fraude niet meer mogelijk is. De ontwikkelingen en toepassingen van blockchain breiden zich steeds meer uit. Er zijn zelfs analisten die denken dat blockchain op de langere duur net zo’n belangrijke ontwikkeling kan worden als de uitvinding en opkomst van het internet. Deze Trend staat op een plus van ruim 60% over het afgelopen jaar.*

 

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

De rendementen van de Trends Zelfrijdende Auto's, Waterstof en Blockchain zijn behaald in de periode 28 oktober 2020 t/m 28 oktober 2021 en zijn berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.