beleggen in cyber security

Gigantische investeringen in cyberveiligheid

Auteur:

Cybercriminelen zijn constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe virussen, nieuwe DDoS-aanvallen, nieuwe soorten ransomsoftware. De criminelen worden bovendien steeds professioneler. De gevaren nemen toe. Daarom pompen bedrijven en overheden miljarden en miljarden in het vergroten van hun cyber-veiligheid. Het is immers een ratrace. Die nooit zal stoppen.

Er is geen keuze: je moet mee in de ratrace en volop investeren in state-of-the-art digitale veiligheid. De budgetten die bedrijven in hun cyberveiligheid steken nemen ook toe. Want als je een steekje laat vallen in je digitale beveiliging, kan je het deksel hardhandig op de neus krijgen.

Daar kan bijvoorbeeld containeroverslagbedrijf A.P. Møller-Mærsk over meepraten. Door een gerichte computeraanval konden vorig jaar de kranen in de Rotterdamse haven om de containers over te slaan niet meer gebruikt worden. Schade voor het concern: € 450 miljoen. Dan leer je het wel: up-to-date digitale beveiliging aanschaffen. Bedrijven en overheden moeten zich dus wel digitaal afdoende beveiligen.

Cyber security-bedrijven: steeds hogere omzetten

Met het toenemen van de digitale aanvallen en bedreigingen, zie je ook dat cyber securitybedrijven steeds hogere omzetten boeken. En dat de groeivooruitzichten naar boven toe worden aangepast. Nu gaat onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures voor de sector uit van 17% gemiddelde groei jaarlijks voor de komende jaren.

Gestage groei cyber security-sector

Die hoge groei en het gegeven dat bedrijven en overheden geen andere keuze hebben dan zich afdoende te beveiligen, maakt de cyber security-sector voor beleggers natuurlijk heel interessant: gestage groei immers.

Steeds meer beleggers in cyber security

Steeds meer beleggers beleggen in deze sector door middel van de Trend Cyber Security van Trend Invest. Daarmee ben je in een keer breed gespreid belegd in 16 internationale cyber security-ondernemingen.

Rendement van de Trend tot dusver dit jaar: 9,3%. Rendement laatste 12 maanden: 12,8%.*

    

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Het year-to-date rendement van de Trend Cyber Security is berekend vanaf 1 januari 2018 tot en met 3 mei 2018 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends. Het jaarrendement van de Trend Cyber Security  is berekend vanaf 3 mei 2017 tot en met 3 mei 2018 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.