Goed jaar voor Cyber Security

Het is dagelijkse kost, nieuws over hacks en gestolen gegevens in alle sectoren en op allerlei niveaus: bij telefoonproviders, sociale mediabedrijven, banken en nationale overheden. Het laat zien waar iedere overheid, bedrijf en particulier mee te maken heeft: jezelf digitaal beveiligen is geen keuze, maar noodzaak. Dat is natuurlijk goed voor cyber securitybedrijven. De Trend Cyber Security steeg vorig jaar 41,5% in koers.*

Het gaat van de personeelsadministratie van kleinere bedrijven tot banken met informatie over credit card-gegevens van klanten en van overheden met staatsgeheimen tot sociale media met waardevolle algoritmen: ons leven is voor een belangrijk deel digitaal geworden. En dat deel van ons leven, die eigen wereld die internet is, moet worden beschermd. Inmiddels is er natuurlijk geen overheid of bedrijf meer die daarvan niet is doordrongen. Overheden en bedrijven hebben mensen in dienst die de digitale bescherming organiseren, of ze besteden dat helemaal uit. Binnen enkele jaren is cyber security daarmee uitgegroeid tot een snelgroeiende relatief nieuwe en volwassen sector.

Groei stopt niet

De groei van cyber security stopt niet. Ten eerste is er nog steeds groei in internetverkeer, mede omdat in landen als China en in Afrikaanse landen nog steeds veel groei is als het gaat om het aantal mensen dat voor het eerst internet opgaat. Maar denk ook aan een ontwikkeling als IoT (Internet of Things), waarmee ‘dingen’ met het internet worden verbonden. Dat gaat van slimme lantaarnpalen die data kunnen verwerken tot bruggen en zelfs kerncentrales die digitaal  bestuurd worden. Vitale zaken dus, die afdoende beschermd moeten worden.

14,5% jaarlijks

Onderzoeksbureaus die de markt analyseren gaan ervan uit dat de mondiale cyber security-markt, die vorig jaar goed was voor ruim $161 miljard, de komende jaren flink zal blijven doorgroeien. Zo verwacht onderzoeksbureau Mordor Intelligence dat de markt van cyber security met een percentage van 14,5% gemiddeld jaarlijks zal groeien. Andere onderzoeksbureaus zitten iets lager, maar ook zij verwachten meer dan 10% jaarlijkse groei. 

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van de Trend Cyber Security van 41,5% is berekend van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.