Roboticamarkt blijft volgens experts groeien

De Trend Robotica steeg het afgelopen jaar 31,4% in koers, gestuwd door de groei van de roboticamarkt.* De groei is echter nog lang niet ten einde. Sommige analisten denken zelfs dat de echte versnelling van de roboticamarkt nog moet komen.

De groei van robotica zat de laatste jaren vooral bij grote, industriële bedrijven. Autofabrikanten over de hele wereld bijvoorbeeld schroomden niet om massaal robots in te zetten bij de productie. Die groei bij industriële robots is echter nog lang niet voorbij. Vooral omdat robots steeds goedkoper, slimmer, flexibeler en gemakkelijker te trainen worden. Bijvoorbeeld om bij productie met mensen samen te werken. Die samenwerkende robots, cobots genaamd, jagen de groei van robotica extra aan. Mede omdat het door AI (Artificial Intelligence) nauwelijks meer inwerktijd kost om werkelijk bedrijfszekere cobots aan de productielijn te zetten. Juist die bedrijfszekerheid en flexibiliteit zijn een belangrijke motor voor de groei van het aantal robots in China, toch al de grootste roboticamarkt ter wereld. Analisten gaan ervan uit dat de komende jaren 5% van de Chinese werknemers in fabrieken zal worden vervangen door robots.

Distributiecentra

Ook de groei van online shopping is een motor voor robotica. Levering op dezelfde dag wordt immers steeds meer de norm. De robots pikken de online bestelde goederen op in de magazijnen en distribueren de artikelen verder in de keten richting klant: flexibel en efficiënt. Zo test de grootse winkelketen ter wereld, het Amerikaanse Walmart, een systeem genaamd Alphabot dat bestellingen ophaalt voor klanten, die dan zelf naar ophaalpunten komen om de bestelde artikelen op te halen. Maar ook in andere distributiecentra worden robots steeds meer de norm. Momenteel werken wereldwijd zo’n 4.000 distributiecentra met robots. Onderzoeksbureau ABI Research gaat ervan uit dat tegen 2025 meer dan 4 miljoen commerciële robots actief zullen zijn in 50.000 magazijnen. Een groei van 1.150%, als we uitgaan van de groei van het aantal distributiecentra dat met robots werkt en gaat werken.

Verdrievoudiging

De totale mondiale roboticamarkt zal volgens analysebedrijf GlobalData de komende jaren bijna verdrievoudigen. Tot 2025 betekent dat een gemiddelde jaarlijkse groei van circa 16-17%. In 2025 zal de omvang van de roboticamarkt dan ongeveer $275 miljard zijn. De groei komt dus ‘van alle kanten’; industriële robots, robots in distributiecentra. Maar ook flexibel inzetbare en betaalbare huurrobots voor kleinere bedrijven zullen bijdragen aan groei. En dan ‘vergeten’ we nu even voor het gemak de robots die in de zorg – zoals robots die verpleegkundigen helpen bij het in en uit bed tillen van patiënten – steeds vaker worden ingezet. Dat gebeurt nog mondjesmaat, maar ook daar zal de doorbraak niet lang op zich laten wachten. Voor beleggers lijkt de komende jaren robotica dan ook een trend om in de gaten te houden. 

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van 31,4% is berekend van 1 januari 2019 tot en met 1 januari 2020 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.