Herman Wijffels over duurzame energie

Herman Wijffels optimistisch over duurzame energie

Auteur:

De Nederlandse econoom Herman Wijffels is een van de machtigste mensen van ons land. Hij was onder meer voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Nederlands bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington en informateur voor het kabinet-Balkenende IV. Nu is hij hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht. Trend Invest vroeg hem naar zijn inschatting als het gaat om de duurzame doelstellingen binnen de EU.

Binnen de Europese Unie zijn in het beleidsplan Europa 2020 keiharde doelstellingen afgesproken: een duurzaam aandeel van 20% in de totale energieconsumptie in het jaar 2020 en 27% in 2030. Volgens de prognoses is dat aandeel binnen de EU nu 15,7%. Overigens heeft ieder EU-land andere doelstellingen, maar voor de EU als geheel moet het in 2020 op 20% uitkomen. Nederland behoort nu binnen de EU nog tot de landen die het slechtst presteren op het gebied van duurzame energie, met een gemeten percentage vorig jaar van 5,6% (de doelstelling voor ons land is 14% in 2020).

Hoe denkt duurzaamheidsspecialist Herman Wijffels over die doelstellingen?


Verwacht u dat de doelstellingen die binnen de Europese Unie in het beleidsplan Europa 2020 zijn afgesproken (een duurzaam aandeel van 20% in de totale energieconsumptie in het jaar 2020 en 27% in 2030) zullen worden behaald?

Wijffels: Ik ben optimistisch gestemd over de mondiale ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, vooral om twee redenen. Ten eerste de snelle ontwikkeling van de technologie die hernieuwbare energie in rap tempo concurrerender maakt. En daarnaast het toenemende bewustzijn over de negatieve effecten van fossiele energie. Dan heb ik het onder meer over het klimaat, de mondiale opwarming dus, en over de gevolgen voor de gezondheid van veel mensen van fijnstof. Tegen die achtergrond acht ik het waarschijnlijk dat de Europese doelstellingen gehaald zullen worden.


Verwacht u dat Nederland de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 zal behalen?

Wijffels: Met het bestaande beleid worden de Nederlandse doelstellingen niet gehaald, maar ik verwacht nog aanscherpingen, waardoor die doelstellingen alsnog worden behaald. Mede door de recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag in klimaatzaak Urgenda, die beperking van de CO2-uitstoot gebiedt.


Leiden de afspraken in het beleidsplan Europa 2020 naar uw inschatting tot forse investeringen in duurzame energie in de komende jaren?

Wijffels: Uit het voorgaande vloeit voort dat er sprake zal zijn van een verdere en snelle groei van investeringen in duurzame energie.


Beleggen in duurzame energie

Om beleggers in staat te stellen een graantje mee te pikken van de groei bij duurzame energie in de komende jaren heeft Trend Invest de Trend Duurzame Energie geïntroduceerd. Met daarin 16 toonaangevende Europese aandelen. Dit jaar was het gemiddelde rendement van deze aandelen 38%.* Wilt u een rekening openen om deze Trend te kopen (minimumbedrag € 2.500,–) klik dan hier >>

 

Bekijk de Trend Duurzame Energie      Beleg in de Trend Duurzame Energie


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van 38% zou zijn behaald als u de Trend vanaf 1 januari 2015 tot en met 6 oktober 2015 in uw beleggingsportefeuille had opgenomen. Dit rendement is berekend op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends vanaf 1 januari 2015 tot aan 24 augustus 2015, de startdatum van de Trend, en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. Deze vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. De rendementen zijn berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tussen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.