Forse groei robotica interessant voor beleggers

Het gaat hard met Robotica

Auteur:

Door voortgaande technologische verbeteringen worden robots voortdurend vaardiger, slimmer en economischer in het gebruik. Op steeds meer plekken duiken robots ook op in ons dagelijks leven. Zo laten chirurgen in de westerse wereld de echt moeilijke operaties steeds vaker over aan bijzonder nauwkeurige chirurgische robots. Zorgrobots voor ouderen en educatieve robots op scholen zijn in Japan al heel gewoon en zullen ook in Europa en de VS steeds vaker ingezet worden. Maar waar robots hun plek al helemaal hebben veroverd, is in fabrieken over de hele wereld.

Mini Cabrio

Van Azië tot Europa en van de VS tot Zuid-Amerika staan productiefaciliteiten waar steeds vaker vrijwel alleen maar robots aan het werk zijn. En die robotisering van fabrieken gaat door. In Nederland worden bijvoorbeeld in Born de Mini Cabrio en de Mini Countryman door Nedcar gemaakt voor BMW: volledig met robots. Op die manier wordt ook productie die in de afgelopen decennia naar lagelonenlanden verdween weer teruggehaald. De robotisering van fabrieken is ook erg goed te verklaren: robots worden nooit moe, houden geen koffiepauze, hebben geen maandagochtendhumeur en staken nooit. Ze werken 7 dagen per week non-stop het klokje rond. Geen wonder dat fabrieken zonder robots een uitzondering aan het worden zijn.

Rendement Trend Robotica dit jaar: +12,7%

Het gaat dus hard met robotica. Zelfs harder dan verwacht. Door de recente ontwikkelingen worden de eerdere verwachtingen van een jaarlijkse groei van 17% van de roboticamarkt alweer naar boven toe bijgesteld. Volgens de laatste rapporten zal in 2025 de jaarlijkse omzet in de roboticamarkt circa $67 miljard zijn. Ook hier zie je dat groei weer tot rendement leidt. De laatste 12 maanden is het rendement van de Trend Robotica - een selectie van aandelen - duidelijk hoger dan de brede markt: +34,4% voor de Trend Robotica en 22,5% voor de MSCI World Index. Tot dusver dit jaar zien we hetzelfde beeld: +12,7% voor de Trend Robotica en +5,1% voor de MSCI World. Ook een graantje meepikken van deze groeikracht? 

       

Bent u al cliënt bij Trend Invest en wilt u de Trend Robotica aankopen of uw positie in deze Trend uitbreiden?
Klik dan hier >>


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*  Het rendement van 34,4% is berekend van 12 april 2016 tot en met 12 april 2017 op grond van de rendements-ontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het rendement van 12,7% is berekend van 1 januari 2017 tot en met 12 april 2017 op grond van de rendements-ontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.