Nieuwe Trend voor beleggers: Duurzame Energie

Inspelen op ambitieuze doelstellingen Europa

Auteur:

Beleggers die in duurzame energie willen beleggen, konden bij Trend Invest al terecht bij de populaire Trend Zonne-energie. Maar duurzame energie omvat ook wind- en waterkrachtenergie. En de tweede-generatie biobrandstoffen worden ook tot de duurzame energie gerekend. Om de vele beleggers die geloven in de toekomst van duurzame energie op hun wenken te bedienen, introduceert Trend Invest nu de Trend Duurzame Energie, waarin op dit moment 16 Europese aandelen zijn opgenomen.

Dat we voor Europese aandelen hebben gekozen bij deze Trend is gelinkt aan de keiharde doelstellingen die binnen de Europese Unie in het beleidsplan Europa 2020 zijn afgesproken: een duurzaam aandeel van 20% in de totale energieconsumptie in het jaar 2020 en 27% in 2030 (volgens de prognoses is het nu 15,7%). Overigens heeft ieder EU-land andere doelstellingen, maar voor de EU als geheel moet het in 2020 op 20% uitkomen. Wereldwijd doet Europa het wat betreft duurzame ofwel hernieuwbare energie erg goed. Zeker in vergelijking met landen als China en de VS.

Nederland

Nederland behoort nu nog tot de landen die binnen Europa het slechtst presteren op het gebied van duurzame energie, met een gemeten percentage vorig jaar van 5,6%. Dit jaar zou dat moeten uitkomen op circa 7%. De doelstelling voor Nederland in 2020 is 14%. Dus het aandeel van duurzame energie in de totale energieconsumptie in Nederland zou de komende 4 jaar moeten verdubbelen.

Ook landen als Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk moeten de komende jaren nog flink hun best doen om hun doelstellingen te behalen. Europa als geheel gaat het gestelde doel van 20% duurzaam energie in 2020 wel halen, is de verwachting.

Investeringen

Om die EU-doelstellingen te halen, moet er flink geïnvesteerd worden in duurzame-energiebronnen. Ondanks de geringe prestaties vergeleken met andere Europese landen, heeft Nederland wél ambitieuze voornemens voor de komende jaren, vooral in windenergie. Dit moet ook veel banen gaan opleveren. En in Duitsland bestaat de ambitie om veel verder te gaan dan de Europese doelstellingen. In Europa wordt dit jaar voor 8,7 gigawatt aan windenergie- en 10,7 gigawatt aan zonne-energiecapaciteit geïnstalleerd.

16 duurzame bedrijven

Beursgenoteerde bedrijven die profiteren van de afspraken binnen de EU over duurzame energie en die zijn opgenomen in de Trend Duurzame Energie zijn onder meer:
 

  • Gamesa, Spaanse producent van windturbines en tevens ontwikkelaar en uitbater van windmolenparken;
  • Het Franse Saft, dat hoogwaardige batterijen produceert voor onder meer de zonne-energiesector;
  •  Het Deense Vestas, dat windturbines produceert;
  • SolarWorld, een Duitse onderneming die onder meer zonnecellen produceert;
  • CropEnergies, een Duits bedrijf dat actief is in de productie van biobrandstoffen.
     

In de Trend zijn in totaal 16 Europese ondernemingen opgenomen die actief zijn in duurzame energie. Dit jaar was het gemiddelde rendement van deze aandelen 31%.*

Trend Duurzame Energie
Rekeninghouders van Trend Invest kunnen de Trend Duurzame Energie direct aankopen.

Beleggers die nog geen Trend Invest-rekening hebben, kunnen hier een eigen Trend Invest-rekening openen. Dat is binnen 10 minuten gebeurd, volledig digitaal. Nadat de eerste inleg op de rekening is bijgeschreven, kan er direct met beleggen worden begonnen.
 

Bekijk de Trend Duurzame Energie        Koop belegging in Trend Duurzame Energie 


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.  

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden

* Het rendement van de Trend is een gemiddelde en berekend over de periode 1 januari 2015 tot en met 26 augustus 2015 op grond van een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Dit rendement is berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tussen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.