Interessante informatie over waterstof

Auteur:

Verwacht wordt dat waterstof, samen met zonne-energie, de belangrijkste energiebron in de toekomst zal zijn. Wereldwijd worden er nu al gigantische bedragen geïnvesteerd in waterstof.

Voor mensen die meer willen weten over waterstof hebben wij een aantal interessante artikelen, video's en een podcast over waterstof verzameld, gepubliceerd op de website van Chance Inc. Interessant als u de diepte wilt ingaan met betrekking tot deze ontwikkeling. Maar ook als u nog niet zoveel over waterstof weet.

Bron: Change Inc.

Gezien de hooggespannen verwachtingen met betrekking tot waterstof zijn beleggers wereldwijd op zoek naar beleggingsmogelijkheden.* Trend Invest biedt als een van de eerste de mogelijkheid om te beleggen in waterstof met een nieuwe Trend die bestaat uit 11 internationale waterstof aandelen.

Wilt u gaan beleggen in deze Trend, open dan eerst uw eigen Trend Invest-rekening

*Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.