Internet of Things interessant voor beleggers

Internet of Things, bijna alles gaat online

Auteur:

Steeds meer apparaten en voorwerpen worden verbonden met het internet. Daardoor kunnen deze apparaten en voorwerpen met elkaar en met personen communiceren. Een bekend voorbeeld wordt gevormd door de domoticasystemen die het huis automatiseren. Ook de zelflerende thermostaat komt voort uit deze ontwikkeling. Of neem de voertuigvolgsystemen die in de transportsector al gemeengoed zijn. Allemaal voorbeelden van de snelgroeiende trend Internet of Things, die vaak wordt afgekort tot IoT.

Steeds vaker verschijnen er analyses en rapporten waarin gesteld wordt dat IoT onze levens en daarmee de wereld ingrijpend zal veranderen. Van thermostaten tot auto’s en van winkelgevels tot bushokjes, alles gaat online. IoT biedt bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden in de gezondheidszorg. Neem de slimme pleisters met sensoren voor patiënten met de chronische longziekte COPD. Met zo’n pleister worden continu gegevens verzameld over de fysieke toestand van de patiënt, zoals de ademhaling, het hartritme en variaties in de hartslag. De gegevens worden automatisch via het internet verstuurd naar zorgverleners. Er bestaan ook al betaalbare basketballen met ingebouwde sensoren. Daardoor leert een oefenende speler van alles over zijn speltechniek. Alle data worden vanuit de basketbal meteen naar zijn smartphone verstuurd. Dat zijn dan nog maar een paar van de ontelbare mogelijkheden die IoT al biedt en in de toekomst nog extra zal bieden.

Groei van 400%

Juist omdat het aantal apparaten dat met het internet verbonden is snel groeit – en daarmee het aantal toepassingen – is de trend IoT volgens deskundigen hot. Die deskundigen verwachten een gigantische groei voor de IoT-markt. Het bekende onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat er in 2020 zo’n 25 miljard slimme, verbonden objecten in gebruik zullen zijn, smartphones en tablets niet meegerekend. Een groei van meer dan 400% vanaf het huidige aantal. De markt zal een omvang van $ 263 miljard hebben in 2020, tegen circa $ 69,5 miljard dit jaar.

Interessant voor beleggers

Een trend die zo snel groeit, kan uiteraard interessant zijn voor beleggers die een graantje willen meepikken van die groei. Om welke ondernemingen gaat het dan? Onder meer 'usual suspects' als Google en Apple, maar ook makers van geavanceerde chips, fabrikanten van routers (omdat het internetverkeer zo enorm gaat toenemen door IoT), aanbieders van sportkleding en sportgadgets waarmee contact kan worden gelegd met het internet. Sensoren en wifi spelen een cruciale rol. Al die gegevens moeten ook goed beveiligd worden, zodat ook cyber security-ondernemingen kunnen profiteren.

Breed spreiden

Voor beleggers die willen beleggen in deze snel groeiende trend heeft Trend Invest een Trend, een selectie van aandelen, samengesteld. Deze Trend, Internet of Things, bestaat uit 30 verschillende aandelen. Een brede spreiding dus. Vertegenwoordigd zijn onder meer chipproducenten en fabrikanten van routers, sensoren en hardware. Maar ook bedrijven die actief zijn op het gebied van wifi en gps. Instappen kan al vanaf € 2.500,–.
 

Bekijk de Internet of Things aandelen


Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen met onze helpdesk: 020 522 20 70.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.