Internet of Things populair bij beleggers

Internet of Things populair

Auteur:

Van de Trends – selecties van aandelen – van Trend Invest is Internet of Things (IoT) de laatste 3 maanden een van de meest populaire onder beleggers. Dat is ook goed te verklaren. Want niet alleen is IoT een sector met forse groeivooruit-zichten. Maar bedrijven die binnen deze sector actief zijn, boeken al een flinke tijd prima rendementen. Zo komt de Trend over de laatste 12 maanden tot een rendement van 50,2%.*

Eerst nog even over wat IoT nou precies is. IoT komt er kort gezegd op neer dat alles digitaal met elkaar verbonden wordt. Slimme thermostaten, auto’s, contai-ners met online tracking-devices, alles wordt digitaal aan elkaar vastgeknoopt. Hierdoor ontstaan heel veel mogelijkheden. Zoals online veiligheidsoplossingen. Bedrijven die hierin actief zijn, zorgen ervoor dat voor particulieren of bedrijven online connecties worden gelegd tussen woonhuizen en bedrijfspanden, de cloud en, in-dien nodig, een beveiligingsbedrijf of de politie. Onderzoeksbureaus als het Ame-rikaanse Gartner verwachten dat alleen al de markt voor slimme digitale beveili-ging – die met circa 25% jaarlijks groeit – in de VS over een paar jaar $11,5 miljard jaarlijks zal bedragen. En dan is dit nog maar een van de deelmarkten van IoT. Met iedere nieuwe generatie snellere en krachtigere computerchips neemt het aantal IoT-toepassingen weer explosief toe. De groeivooruitzichten voor de gehele IoT-markt zijn daarom ook heel hoog. 

17% groei per jaar

De komende jaren zullen de wereldwijde uitgaven aan IoT volgens International Data Corporation gemiddeld met 17% per jaar stijgen. Dat zijn groeipercentages waar veel andere sectoren slechts van kunnen dromen. Van deze groei profiteren verschillende soorten ondernemingen. Zoals Apple en de Amerikaanse chipmaker Intel, maar ook het Amerikaanse Splunk. Dat software maakt waarmee big data kunnen worden geanalyseerd.

Instappen of bijkopen

Door de voortdurende groeit van IoT blijft deze trend natuurlijk ook interessant voor beleggers. Want bij hoge groeicijfers ontstaan doorgaans mooie kansen voor beleggers. Trend Invest cliënten die de Trend Internet of Things willen kopen of bijkopen, klikken hier>>

Heeft u nog geen Trend Invest-rekening? Open dan eerst uw eigen Trend Invest-rekening. Dit doet u binnen 10 minuten. 

      
 

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement is berekend van 9 februari 2016 tot en met 9 februari 2017 op grond van de
rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.