Econoom Jaap van Duijn over groei zonne-energie

Jaap van Duijn over onderschatting snelle groei zonne-energie

Auteur:

Jaap van Duijn was jarenlang het gezicht van Robeco. Nog steeds volgt hij de financiële markten op de voet. Ook mondiale trends als zonne-energie. Daarover heeft hij interessante gedachten.

Van Duijn zegt er overigens onmiddellijk bij dat hij geen specialist is als het om zonne-energie gaat. Maar hij kent uiteraard wel de groeiverwachtingen voor de sector. Die mede voortkomen uit de voortdurende innovaties, waardoor de kostprijs van zonne-energie voortdurend daalt. “Ik ben eigenlijk vooral verwonderd’’, zegt Van Duijn. ‘’Verwonderd dat 5-6 jaar geleden de grote energiemaatschappijen vonden dat ze nog groter moesten worden en grote overnames gingen doen. Er zitten daar toch geen domme mensen neem je aan, maar ze hebben de ontwikkelingen wel volkomen verkeerd ingeschat.’’

RolandBerger

Van Duijn doelt daarmee mede op een recent rapport van het vermaarde internationale onderzoeksbureau RolandBerger. In dat rapport wordt gesteld dat zonne-energie heel bedreigend is voor de reguliere energiebedrijven. Vergelijkbaar met hoe de schaliegasrevolutie in de VS een bedreiging is voor de grote aardoliebedrijven. Steeds meer particulieren, mkb-bedrijven, grote ondernemingen en investeerders in Europa installeren massaal zonnepanelen. Die ook steeds goedkoper en efficiënter worden. En in toenemende mate verbruiken ze die energie niet uitsluitend zelf, maar bieden ze het ook aan op het elektriciteitsnet. De reguliere energiebedrijven moeten daarom, aldus RolandBerger, rekening houden met steeds meer concurrentie op de energiemarkt.

Grote overnames

Van Duijn vindt het bijzonder wonderlijk dat die vorm van lokale energieopwekking, gedreven door de steeds lagere kostprijs voor zonne-energie, niet al 5-6 jaar geleden door de grote nutsbedrijven werd voorzien. Omdat de kentering naar kleinschaligheid toen al werd ingezet. Van Duijn: “Het is toch zeer apart dat je als beleidsbepaler een half leven in de wereld van de energievoorziening kunt werken en dan in 2009 grootschalig inzet op energievoorziening op basis van kolencentrales, onder meer door enorme overnames te plegen. Je mist dus de grote slag van steeds goedkoper wordende groene stroom, terwijl die transformatie zich voor je ogen afspeelt. Als gevolg daarvan moesten energiebedrijven als het Zweedse Vattenfall recent miljarden euro’s afschrijven op hun bezittingen, zoals het overgenomen Nuon. Terwijl door de innovatieslag bij zonne-energie het zomaar zo kan zijn dat we over twintig jaar allemaal onze eigen energie opwekken!’’

Beleggen in zonne-energie

Door de voortdurend dalende kostprijs van zonne-energie wordt deze op steeds meer plekken een heel interessant alternatief voor fossiele energie, stelt onder meer het befaamde onderzoeksbureau McKinsey. De groeiverwachtingen voor de sector blijven daarom onverminderd hoog. Als je als belegger van deze ontwikkelingen een graantje wil meepikken, kun je bij Trend Invest met één druk op de knop heel eenvoudig de Trend Zonne-energie kopen: 19 toonaangevende, internationale zonne-energie-aandelen. Dit jaar boekte de Trend een rendement van 24,4%.*

Bekijk de Trend Zonne-energie     Belegging Trend Zonne-energie kopen

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.


* Het rendement is berekend vanaf 1 januari 2015 tot en met 11 augustus 2015 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tussen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.