Kantoren worden energiecentrales

Zonnecellen en omvormers worden voortdurend verbeterd. Die innovaties leiden ertoe dat op steeds meer plekken op de wereld de kostprijs van elektriciteit opgewekt met zonne-energie onder die van fossiel opgewekte elektriciteit duikt. Een goede zaak voor de portemonnee van consumenten. En een goede zaak voor onze planeet uiteraard.

Grote sprong

Naast die kleinere innovaties komt er ook een grote sprong voorwaarts aan. Perfect werkende zonnecellen, onzichtbaar geïntegreerd in doorzichtig glas en ramen. Het Amerikaanse bedrijf SolarWindow is dicht bij het uitrollen van deze ramen. Ze kunnen het in alle gewenste tinten maken, of laten maken. Onder hun patent, in samenwerking met de glasindustrie. Vanaf eind volgend jaar gaan de zonnecelramen geleverd worden. De consequenties van deze vinding zijn enorm. 

5 miljoen

Alleen al in de VS zijn er, zegt SolarWindow, 5 miljoen bedrijfsgebouwen. Die nu 40% van de elektriciteit van de VS verbruiken.. Tegelijkertijd is er een gigantisch potentieel aan raamoppervlak voor zonnecelramen in die gebouwen. Neem een kantoorgebouw in de VS, van 50 verdiepingen. SolarWindow stelt dat een dergelijk gebouw doorgaans ‘6 acres’ raamoppervlak heeft, ruim 24.000 m2. Vergeleken met een dakoppervlak van een dergelijk gebouw is het verschil in beschikbare ruimte voor zonnecellen gigantisch: een factor 50.

Terugverdientijd: 1 jaar

SolarWindow zegt dat juist omdat de opbrengst van de zonnecelramen door het grote oppervlak zo groot is de terugverdientijd van de zonnecelramen heel kort is: slechts een jaar. Zonnecelramen in de bedrijfsgebouwen in de VS zouden in 30% tot 50% van de energiebehoefte van die gebouwen kunnen voorzien. En het mooie is, je kan beide doen; dak en ramen. En denk eens aan onze kassen in het Westland. Dat kunnen ware energiefabriekjes worden. China kijkt met argusogen naar deze ontwikkeling, want ook dit land telt veel wolkenkrabbers. Zonnecelramen zullen de wereld dus echt gaan veranderen.