94,3% koersstijging voor Trend Zonne-energie*

Afgelopen jaar steeg de Trend Zonne-energie met 94,3%. Een ongelooflijk jaarrendement natuurlijk. Waarbij dat toprendement in 2019 ook als een inhaalslag kan worden gezien.

Vorig jaar overtroffen de resultaten van veel zonne-energiebedrijven de verwachtingen van analisten. De winstgevendheid van veel bedrijven in de sector nam dusdanig toe, dat analisten hun koersdoelen naar boven bijstelden. Met als resultaat die forse koersstijgingen. In voorgaande jaren was dat in deze nog jonge sector soms anders. Zo daalden bijvoorbeeld veel zonnecelmakers en andere bedrijven uit de sector in 2016 nog fors, juist omdat de verwachtingen van analisten niet werden behaald. Dat is ook logisch: in zo’n jonge, zich nog volop ontwikkelende sector zijn de resultaten vaak nog niet heel consistent. Bovendien zijn omzet- en winstontwikkeling in zo’n jonge sector voor analisten soms nog wat lastiger in te schatten. Met andere woorden, ze moeten feeling krijgen voor de sector. 

Consistenter

Inmiddels lijken sectorbreed de resultaten van zonne-energiebedrijven consistenter te worden. En daarmee tevens beter in te schatten voor analisten. Je zou kunnen zeggen dat de sector volwassen aan het worden is. Alles wijst er bovendien op dat zonne-energiebedrijven ook de komende jaren in een groeisector zullen opereren. Zo prognosticeert het gerenommeerde Internationaal Energieagentschap (IEA) de komende 5 jaar een groei van 50% voor de hele markt van duurzame energie. Zonne-energie neemt van die groei het leeuwendeel voor zijn rekening. IEA ziet de groei bij zonne-energie de komende jaren vooral komen van het toenemend aantal bedrijven dat hun eigen energieopwekking realiseert met zonnecel-installaties en bij commerciële toepassingen, zoals energiemaatschappijen. 

Reputatie telt steeds meer

Bedrijven die zelf zonne-energie opwekken, zijn na de aanvangsinvesteringen – bij installatie – uiteindelijk een stuk goedkoper uit als het om hun energievoorziening gaat. Daarnaast wordt het voor bedrijven steeds meer een kwestie van reputatie om goed om te gaan met energie. Ook meer en meer energiemaatschappijen schakelen deels over op energieopwekking met zonne-energie. Immers, door voortdurende innovaties bij de zonnecellen zelf en bij de omvormers die de zonnewarmte omzetten in elektriciteit, worden de kosten voor opwekken van elektriciteit met zonne-energie steeds lager.

Kosten onder retailprijzen 

Die kosten liggen volgens het IEA inmiddels in de meeste landen ter wereld al onder de retailprijzen voor elektriciteit. En het IEA verwacht dat deze kosten tegen 2024 met nog eens 15% tot 35% dalen. Dat maakt het niet alleen voor energiemaatschappijen maar natuurlijk ook voor bedrijven en particulieren steeds aantrekkelijker om zonne-energiesystemen te installeren. Met een gezonde jaarlijkse groei van rond de 6% voor de mondiale zonne-energiemarkt blijft zonne-energie ook de komende jaren een sector om in de gaten te houden.

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*Het rendement van 94,3% is berekend van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.