Lagere zorgkosten met robotica, IoT en biotech

Auteur:

Op veel plekken in de wereld neemt het aantal gepensioneerden als gevolg van een hogere levensverwachting snel toe. Ook in Nederland. In 2040 is naar schatting 26% van de Nederlandse bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Ter vergelijking: in 2012 was dat 16% (waarvan 25% 80-plussers). Wat dat betekent voor de zorg en de zorgkosten is natuurlijk geen hogere wiskunde. De zorgkosten dreigen onbetaalbaar te worden bij deze onontkoombare demografische ontwikkeling. Maar gelukkig bieden ontwikkelingen bij onder meer robotica, Internet of Things en biotech oplossingen.

Al langer is er in Nederland – en daarin is ons land uiteraard niet uniek – grote bezorgdheid over de stijgende zorgkosten. Het aandeel van zorg in het bruto binnenlands product stijgt volgens de Sociaal Economische Raad als we niet tot actie overgaan tot 31% in het jaar 2040. Dat is eigenlijk onbetaalbaar. En kan leiden tot te weinig handen aan het bed. Wat weer tot de situatie kan leiden waarin hulpbehoevende ouderen vrijwel aan hun lot worden overgelaten. Onverteerbaar natuurlijk. Toch gloort er hoop. Maar dan moeten we volgens kenners van de materie wel echt de kansen grijpen die zich voordoen.

Technologie

Specialisten stellen dat je alleen met technologie de zorg ‘doenbaar’ en betaalbaar kunt houden. Bijvoorbeeld met robots. In Japan worden robots al ingezet in de zorg, onder meer om bedlegerige mensen in en uit bed te tillen. Ook in andere landen zullen robots in de gezondheidszorg onontkoombaar worden. Zeker nu ze razendsnel goedkoper en slimmer worden, waardoor ze menselijke arbeidskracht goed kunnen vervangen.

IoT

Ook de snelgroeiende trend Internet of Things, vaak afgekort tot IoT, biedt geweldige kansen voor de gezondheidszorg. IoT is de ontwikkeling dat steeds meer apparaten en voorwerpen worden verbonden met het internet. IoT biedt ook ongekende mogelijkheden in de ouderenzorg. Neem de slimme, zelfdenkende camera met sensoren van Smartervision. Deze kan bewegingspatronen buiten het gewone patroon registreren en zendt een alarm als een bejaarde bijvoorbeeld ten val komt in zijn of haar kamer. Of als een toiletbezoek te lang duurt. Het slimme van het systeem schuilt erin dat er geen alarm wordt geslagen als er bijvoorbeeld een deken op de grond valt.

Biotech

En uiteraard zijn er bij biotech voortdurend ontwikkelingen, zoals nieuwe medicijnen die voor ouderen van groot belang zijn. Zoals een veelbelovend nieuw medicijn ter bestrijding van Alzheimer van het Duitse biotechbedrijf Probiodrug.

Met 1 druk op de knop

Trend Invest biedt beleggers die willen investeren in de veelbelovende ontwikkelingen bij robotica, IoT en biotech – waarbij de zorg een deelaspect is van de krachtige groei bij alle drie deze trends – de mogelijkheid met 1 druk op de knop breed gespreid te beleggen in elk van deze trends. Hier kunt u de trends aankopen.

Bent u nog geen cliënt bij Trend Invest? Open dan eerst uw eigen Trend Invest-rekening (minimale inleg € 2500,-).

Ontdek alle Trends van Trend Invest     Open nu uw eigen Trend Invest rekening        

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website.