Voor digitale veiligheid is miljarden nodig

Miljarden nodig voor digitale veiligheid

Auteur:

Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties hebben hun digitale beveiliging verre van op orde. Zelfs de meest basale digitale aanvallen kunnen vaak niet worden afgeweerd, waarschuwt de Cyber Security Raad, een adviesorgaan van het kabinet. En het is zeker niet de eerste keer dat de alarmbellen geluid worden.

De afgelopen jaren waarschuwden specialisten keer op keer dat de digitale veiligheid in Nederland versterkt moet worden. Niet alleen de Cyber Security Raad, maar ook veiligheidsdiensten, zoals de AIVD en de NCTV, wijzen al jaren op het gevaar van cyberaanvallen en de kwetsbaarheid van Nederland. Dan gaat het ook om digitale kwetsbaarheid bij voor iedere burger vitale diensten, zoals het betalingsverkeer, het elektriciteitsnet en de watervoorziening. 

Watervoorziening in gevaar

Hoe urgent de situatie is, blijkt ook wel uit de maatregel die Waternet onlangs is opgelegd. Het Amsterdamse waterbedrijf is onder verscherpt toezicht geplaatst - door de Inspectie Leefomgeving en Transport -, omdat er een verhoogd risico is op een digitaal incident, waardoor de kwaliteit of de continuïteit van het drinkwater in gevaar zou kunnen komen. 

Dringend maatregelen nodig

Volgens de Cyber Security Raad zijn nu echt dringend maatregelen noodzakelijk om de digitale veiligheid in Nederland te versterken. De Cyber Security Raad wil vooral veel meer regie van de overheid zien als het gaat om het versterken van de digitale veiligheid. En er is geld nodig, veel geld. De Cyber Security Raad - met leden uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap - denkt aan ruim € 800 miljoen voor de komende jaren om de minimale digitale veiligheid te waarborgen. 

Internationaal vele miljarden nodig

Als alleen al in een ontwikkeld en welvarend land als Nederland € 800 miljoen gemoeid zou zijn om de grootste lekken in digitale veiligheid te dichten, dan laat het zich raden wat internationaal vereist is. Vele, vele miljarden euro’s, dollars en yens zijn nodig om in Europa, de VS, Japan en elders in de wereld de digitale veiligheid van de meest elementaire diensten en bedrijven te waarborgen. Als je dan nog een stap verder wil gaan en ook minder vitale overheidsorganisaties en bedrijven goed wil beschermen, is daarnaast een veelvoud van deze bedragen nodig. Voor gerenommeerde cyber security-bedrijven betekent dit dat er enorme extra omzetten in het verschiet liggen. 

Stijgende omzetten, jaar na jaar

De omzetten en de aandelenkoersen van gerenommeerde cyber security-bedrijven stijgen jaar na jaar. Door de extra investeringen die niet alleen in Nederland maar wereldwijd nodig zijn, wordt verwacht dat de omzet van cyber security-bedrijven nog extra zal stijgen. 

Beleggen in de Trend Cyber Security

Beleggers die willen inspelen op deze ontwikkelingen, kunnen dat doen met de Trend Cyber Security van Trend Invest. Met deze Trend beleg je breed gespreid in 25 van de meest gerenommeerde internationale cyber security-ondernemingen. Deze Trend boekte de afgelopen 12 maanden een rendement van 46,7%.*

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Het rendement van de Trend Cyber Security is behaald in de periode 13 april 2020 t/m 13 april 2021 en is berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.