Mooie rendementen voor beleggers in 3D-Printing en Robotica

Mooie rendementen bij Robotica en 3D-Printing*

Auteur:

Robotica en 3D-printing zijn 2 ontwikkelingen die razendsnel groeien. Zo groeit de roboticamarkt volgens onderzoeksbureau IDC met 17% per jaar. En voor de 3D-printingmarkt voorspelt Wohlers Associates de komende 5 jaar een groei van circa 100% per jaar. Bovendien is er een nieuwe extra aanjager voor de groei van deze twee trends: reshoring. Dat maakt deze twee trends nog interessanter voor beleggers.

Reshoring is dat productie uit lagelonenlanden weer teruggehaald wordt naar het westen. Dat doen maakproducenten zoals autofabrikanten en andere industriële bedrijven natuurlijk alleen maar als daar een goede reden voor is: het kostenaspect. Want decennialang zag je dat ondernemingen vanwege de lage arbeidskosten juist productie verhuisden naar landen als China, Cambodja en Vietnam. Maar nu zien we de omgekeerde beweging; de maakproductie komt terug naar het westen.

NedCar

Zo zal NedCar in Born in Nederland de Mini Countryman gaan produceren, jaarlijks 100.000 stuks. Helemaal door robots gemaakt! Productie die zonder robots wel degelijk naar lagelonenlanden was gegaan. Maar die nu in Nederland blijft. Want of je die robots nu in Born of in Zhengzhou aan het werk zet, maakt namelijk in wezen niets. Bij 3D-printing zien we ook dat productie steeds dichter bij huis komt. Mercedes Benz print sinds een paar maanden ter plekke een dertigtal onderdelen uit, en houdt ze niet meer op voorraad. En het voorbeeld van Mercedes zal door veel andere maakproducenten worden gevolgd.

Ook goed voor het milieu

Productie dicht bij huis is al snel goedkoper en efficiënter dan produceren ver van de afzetmarkten. Je hebt immers geen dure, verre vervoersstromen van de voltooide producten meer. Mooi neveneffect is dan ook dat het milieu minder belast wordt. Specialisten verwachten dat de toch al hoge groei van de trends robotica en 3D-printing nog een extra impuls krijgt door de toenemende reshoring. Interessant dus voor beleggers. Maar hoe beleg je daar nou in? Welke aandelen passen bij deze Trends? Trend Invest biedt steeds meer beleggers een mooie oplossing. Want u kunt bij Trend Invest makkelijk en breed gespreid beleggen in deze en andere snelgroeiende trends.

Mooi rendement*

En vertalen die mooie groeicijfers zich ook in rendement? Jazeker. De Trend Robotica komt tot een rendement tot dusver dit jaar van +17,5%. 3D-Printing komt over dezelfde periode op +45,4%.

 
        
 

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* De rendementen van 17,5% en 45,4% van de Trends Robotica en 3D-Printing zijn berekend vanaf 1 januari 2016 tot en met 28 november 2016 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten variërend tussen de 0,45% en 0,9%.