Groeiverwachtingen markt Internet of Things

Mooie vooruitzichten voor Internet of Things

Auteur:

Op 1 april jl. introduceerde Trend Invest de Trend Internet of Things. De Trend bestaat uit een brede selectie van aandelen van bedrijven die één ding gemeen hebben: ze hebben allemaal te maken met het Internet of Things.

Wat is het Internet of Things?

Alhoewel we de laatste tijd steeds meer horen over het Internet of Things (IoT), zal het lang niet bij iedereen duidelijk zijn wat dat nu precies inhoudt. IoT heeft alles te maken met voorwerpen en apparaten die verbonden zijn met het internet. Een bekend voorbeeld wordt gevormd door de voertuigvolgsystemen die in de transportsector al gemeengoed zijn. Of de zelflerende thermostaat. Een ander voorbeeld: slimme pleisters met sensoren voor patiënten. Met zo’n pleister worden continu gegevens verzameld – en gedeeld met zorgverleners – over de fysieke toestand van de patiënt, zoals de ademhaling, het hartritme en variaties in de hartslag. En in de agrarische sector worden sensoren ingezet om de groei van gewassen nauwkeurig te kunnen monitoren. Dat zijn dan nog maar een paar van de ontelbare mogelijkheden die IoT al biedt en in de toekomst nog extra zal bieden.

Vooruitzichten

Juist omdat het aantal apparaten dat met het internet verbonden is snel groeit – en daarmee het aantal toepassingen – is de trend IoT volgens deskundigen hot. Het bekende onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat er in 2020 zo’n 25 miljard slimme, verbonden objecten in gebruik zullen zijn, smartphones en tablets niet meegerekend. Een groei van meer dan 400% vanaf het huidige aantal. De markt zal een omvang van $ 263 miljard hebben in 2020, tegen circa $ 69,5 miljard dit jaar.

Brede spreiding

De Trend Internet of Things bestaat momenteel uit 30 aandelen. Heel wat sectoren zijn vertegenwoordigd, zoals producenten van geavanceerde chips en sensoren, fabrikanten van routers, cyber security-ondernemingen, producenten van navigatiesystemen en softwareproducenten.

Beleggen in Internet of Things*

De afgelopen 3 jaar kwam het gemiddelde rendement van de geselecteerde aandelen uit op 130,3%. In de afgelopen 12 maanden bedroeg dit rendement 53,0%. Hier kunt u de Trend Internet of Things aankopen.

Bent u nog geen cliënt bij Trend Invest? Open dan eerst uw eigen Trend Invest-rekening (minimale inleg € 2.500,-).    

Bekijk de Trend Internet of Things             Open nu uw eigen Trend Invest rekening

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op de website.

* Het weergegeven rendement betreft het gemiddeld jaarlijks rendement welke zou zijn behaald, indien u 3 jaar of 1 jaar geleden in deze trend had belegd, respectievelijk vanaf 12 mei 2012 t/m 12 mei 2015 en vanaf 12 mei 2014 t/m 12 mei 2015. Deze rendementen zijn berekend op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. Deze vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. De rendementen zijn berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tussen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.