Nieuw beleggen in Trend Biotech bij Trend Invest

Nieuw! Beleggen in Biotech

Auteur:

Na de introductie van 7 Trends aan het einde van vorig jaar introduceert Trend Invest nu de eerste nieuwe Trend van dit jaar: Biotech. Misschien wel de meest krachtige van dit moment. Een trend die levens verandert, verbetert!

Biotech is echt een heel bijzondere sector. Omdat de uitvindingen en doorbraken bij biotechbedrijven van gigantisch belang zijn voor de mensheid. Biotech wordt daarom door kenners als een van de belangrijkste mondiale trends gezien. Zeker nu de bevolking groeit, de vergrijzing en verstedelijking toenemen, het klimaat verandert en de fossiele brandstoffen opraken. Voor de biotechnologie liggen de kansen voor het oprapen. 

Niet alleen medicijnen

Want wat misschien niet iedereen weet, is dat het bij biotech niet alleen om innovaties en doorbraken bij medicijnen gaat. Het gaat over veel meer. Biotechnologie houdt zich ook bezig met de verbetering van voeding en gewassen en met de ontwikkeling van vitamines en biobrandstoffen. In de afgelopen jaren was er sprake van een enorme groei van de markt voor biotech, en die zal volgens kenners alleen maar doorzetten.

Van $ 270,5 miljard naar $ 608 miljard

Biotechondernemingen maken dus producten waaraan we met zijn allen veel behoefte hebben. Dat leidde in de afgelopen 14 jaar al tot een enorme groei in de mondiale omzet voor deze sector. Van $ 22,7 miljard in 2000 naar $ 270,5 miljard vorig jaar. De VS nam daarvan vorig jaar $ 113,5 miljard voor zijn rekening. De groei in de afgelopen jaren binnen de biotechsector vertaalde zich ook in stijgende koersen voor biotechaandelen. De MSCI World Biotechnology Index steeg van eind december 2011 tot en met eind december 2014 met 238%! Fors natuurlijk.

De komende jaren explosieve groei

Ook voor de komende jaren wordt een explosieve groei verwacht voor de biotechmarkt. In 2020 zou die al een omvang van $ 608 miljard moeten hebben, volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Grand View Research. Ook andere gerenommeerde onderzoeksbureaus verwachten enorme groeicijfers voor biotech in de komende jaren.

Beleggen in Biotech

Via Trend Invest kunt u eenvoudig en effectief beleggen in deze trend. Wij hebben een Trend gebouwd die bestaat uit 25 aandelen. De meeste daarvan zijn Amerikaans, maar er zitten ook aandelen van Belgische, Australische, Franse en Israëlische bedrijven tussen.


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. Trend Invest is een handelsnaam van Wijs & van Oostveen B.V.