Veel belangstelling voor Trend Medische Apparaten

Auteur:

Voor de zomer lanceerden we alweer de 14e Trend: Medische Apparaten. Sinds de introductie op 17 juni jongstleden is dit een van de populairste Trends.

Medical devices, ofwel medische apparaten, worden steeds belangrijker. Mede omdat ze door voortschrijdende informatietechnologie steeds compacter en krachtiger worden. De afgelopen jaren groeide deze markt bovengemiddeld. En als je de prognoses van de jaarlijkse groei voor de markt van medische apparaten op een rij zet, blijft die groei bovengemiddeld, met groeiverwachtingen tussen de 4 en 7%. Het Britse onderzoeksbureau Visiongain verwacht tot 2023 een jaarlijkse groei van 5,6%. Het Amerikaanse BCC Research komt met een iets lagere groei, 4,3% per jaar. In 2023 zal volgens BCC de markt een omvang hebben van $627 miljard. Hoe dan ook gaat het om jaarlijkse groeicijfers die hoog zijn, vergeleken met veel andere bedrijfssectoren.

Vergrijzing

De groei van de trend medische apparaten wordt mede gestuwd door de introductie van innovatieve apparaten die ziekten die verband houden met de vergrijzing van de wereldbevolking beter in bedwang kunnen houden. Zo komen bijvoorbeeld hart- en luchtwegaandoeningen veel voor bij mensen boven de leeftijd van 65. Wereldwijd zal het aantal 65-plussers tot 1 miljard stijgen in 2020. Dat zal voor medische apparaten die worden ingezet bij de behandeling van ouderdomsziekten een aanzienlijke omzetgroei met zich meebrengen.

Snellere hersteltijd

Een ander aspect is de zorgkosten, die in veel landen onbeheersbaar stijgen. Mede door die al genoemde vergrijzing. Technologische ontwikkelingen bij medische apparaten bevorderen de hersteltijd voor patiënten en drukken daarmee de kosten van gezondheidszorg. Ook heeft de vooruitgang in de informatietechnologie geleid tot nieuwe apparaten en verfijndere technieken. Zo zal de markt van draagbare medische apparaten, zoals insulinepompjes, nog sneller groeien dan de gehele markt.
 
Medtronics(I)

Ondernemingen die in de Trend Medische Apparaten vertegenwoordigd zijn vinden we in Groot-Brittannië, Japan en Zwitserland, maar vooral in de VS. Bijvoorbeeld het Amerikaanse Medtronic. Deze gigant is sterk in hulpmiddelen om diabetes onder controle te houden. Maar ook het Amerikaanse Hologic, dat onder andere MRI-scanners fabriceert. Een Japanse onderneming die in deze Trend is opgenomen, is Hamamatsu Photonics, dat onder meer optische producten voor medische apparatuur produceert.

In totaal bestaat de Trend Medische Apparaten uit 20 aandelen. Klik hier voor een overzicht van alle aandelen. Instappen kan vanaf € 2.500,-.

Trend Medische Apparaten kopen

Rekeninghouders van Trend Invest kunnen de Trend Medische Apparaten direct aankopen.

Beleggers die nog geen Trend Invest-rekening hebben, kunnen hier een eigen Trend Invest-rekening openen. Dat is binnen 10 minuten gebeurd, volledig digitaal. Nadat de eerste inleg op de rekening is bijgeschreven, kan er direct met beleggen worden begonnen.
 

Bekijk de Trend Medische Apparaten    Koop belegging in Trend Medische Apparaten


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.