Online gaming dendert door

De sector online gaming doet het al jaren beter dan veel andere sectoren. Vorig jaar boekte de Trend Online Gaming een rendement van ruim 32%.* De markt blijft maar groeien, omdat steeds meer mensen online games spelen. Extra aantrekkelijk zijn de forse winstmarges van online gamingbedrijven. In sommige gevallen zelfs hogere winstmarges dan die van erkende winstmachine Apple.

Natuurlijk steken online gamingbedrijven als het Amerikaanse Electronic Arts en Activation Blizzard veel tijd en geld in het ontwerpen van onderscheidende spellen. Maar als een spel - zoals Call of Duty of voetbalspel FIFA - eenmaal gereed is, zijn spelers vaak bereid daarvoor flink te betalen. Bovendien kunnen online games tegen relatief geringe kosten via internet worden verspreid. Vergelijk dat eens met een bedrijf als Apple. Hoewel dat een erkende winstmachine is, dienen de iPhones, tablets en Macs wel degelijk stuk voor stuk te worden gefabriceerd en vervoerd, voordat er omzet en winst kan worden geboekt. Dat is natuurlijk veel omslachtiger en duurder dan een bedrijf dat eenmalig een product ontwerpt en dat vervolgens via internet eigenlijk ‘oneindig’ kan ‘transporteren’ en verhandelen. Daarom zie je bij veel online gamingbedrijven mooie winstmarges.

Enorme cashstromen

Voor beleggers zijn bedrijven met bovengemiddelde marges vaak extra aantrekkelijk. Dergelijke bedrijven genereren, vooral als ze een behoorlijke omvang hebben, enorme kasstromen. Geld dat kan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van aantrekkelijke spellen en voor eventuele overnames van kleinere online gamingbedrijven die veelbelovende spellen aan het ontwikkelen zijn. Dat maakt het voor nieuwe toetreders op deze markt lastiger. Want de grotere gevestigde bedrijven verdelen meer en meer de koek op de online gamingmarkt.

Virtual Reality

De komende jaren zullen technologische ontwikkelingen de verdere groei van de online gaming-markt verder aanjagen. Virtual reality zal, door verdere verbeteringen in deze techniek, belangrijker worden voor online gaming. En hoe dan ook zullen de spellen nog mooier, gelaagder en rijker worden qua content. Onderzoeksbureau Mordor Intelligence gaat voor de jaren tot en met 2025 uit van een gemiddelde jaarlijkse groei van 12% voor de online gaming-markt. Dergelijke groeipercentages zijn uiteraard heel aantrekkelijk voor beleggers.

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*Het rendement van 32,5% is berekend van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.