Rendementen beleggingen in trends bij Trend Invest

Over het algemeen sterke rendementen*

Auteur:

De meeste van de 8 Trends laten, gemeten over de afgelopen 12 maanden, sterke rendementen zien. Er is een dissonant, namelijk 3D-printing. De best scorende Trend is Biotech met een plus van meer dan 50%.

U kunt trouwens heel eenvoudig per Trend de rendementen voor iedere periode die u wenst nakijken. En ze tevens vergelijken met het rendement dat de brede MSCI World Index over eenzelfde periode heeft geboekt. Gaat u hiervoor naar de grafiek op het tabblad Prestaties dat u bij alle Trends kunt vinden.

Zonne-energie: +17,2%

Zonne-energie staat natuurlijk al jaren op de agenda. Energie van een onuitputtelijke bron, wie wil dat niet. De opbrengst van zonnecellen wordt steeds beter. Recent kwam Maarten van den Biggelaar, die ooit het zakenblad Quote oprichtte, in het nieuws. Van den Biggelaar heeft samen met enkele investeerders een nieuwe onderneming in zonnepanelen opgericht: BigSolar. De missie is om heel Nederland ‘aan de zonne-energie’ te krijgen.

Cyber Security: +27,0%

Criminelen worden steeds actiever op internet. Zij richten grote schade aan bij overheidsinstanties, bedrijven en particulieren. Maar de ondernemingen die zich met cyber security bezighouden komen steeds met nieuwe en innovatieve oplossingen ter beveiliging. In zijn recente State of the Union-toespraak benadrukte president Obama het enorme belang van cyber security.


Biotech: +51,1%

Bijna iedereen weet wel dat biotechondernemingen zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De grote farmaceuten worden ook steeds afhankelijker van doorbraken bij biotechondernemingen. Minder bekend is dat biotechondernemingen zich ook bezighouden met grensverleggende innovaties bij gewassen. Waardoor mondiaal de voedselzekerheid intact blijft. Ook is biotech betrokken bij tweede-generatie biobrandstoffen.

Online Shopping: +34,5%

Recent werd bekend dat warenhuisketen V&D het bijzonder moeilijk heeft, onder meer door de concurrentie van online shopping. Volgens de berekeningen van onderzoeksbureau eMarketer zullen de online verkopen tot en met 2017 gemiddeld met ruim 16% per jaar stijgen naar een totale waarde van ruim € 1.800 miljard in 2017.

Vrouwen aan de Top: +30,6%

Het is bekend dat vrouwen anders leidinggeven dan mannen. Minder ‘testosteron-gedreven’. Ondernemingen waar vrouwen bestuursvoorzitter zijn, presteren nogal eens beter dan ondernemingen waar mannen de dienst uitmaken.

3D-printing: -39,3%

De beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in 3D-printing maakten in het afgelopen jaar een flinke koerscorrectie door. Maar de onderliggende trend blijft sterk. En als je het rendement over de afgelopen twee jaar bekijkt, dan komt dat uit op een prima plus van 95,8%.

Gay Friendly: +11,4%

Binnen de Trend Gay Friendly staan bedrijven centraal die een actief lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgenderbeleid voeren (LHBT). Middels die beleidsvoering willen deze organisaties hun medewerkers steunen, motiveren en gelukkiger maken. Dit heeft vaak een gunstig effect op de bedrijfscultuur.

Sterke Merken: +36,3%

Sterke merken hebben vaak een grote aantrekkingskracht op consumenten. Merken als Apple, Samsung, BMW of Walt Disney zijn gewild en populair. Ze zorgen vaak voor stabiele en gezonde inkomsten voor de bedrijven die deze merken voeren.

Meer informatie

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website.


*Het rendement van de Trend is berekend over het afgelopen jaar (23 januari 2014 tot en met 23 januari 2015) en op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. Deze vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Dit rendement is berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tussen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.