Overzicht rendementen beleggingen bij Trend Invest

Rendementen Trend Invest blijven maar stijgen*

Auteur:

Met de Trends van Trend Invest wordt belegd in 14 verschillende sectoren die gemeen hebben dat ze heel hard groeien. En dat is vaak interessant voor beleggers vanwege het rendementspotentieel. Dat de sectoren erg hard groeien, zie je dan ook terug in de rendementen van de Trends. Zo presteerden de meeste Trends in de afgelopen jaren bovengemiddeld. En ook dit jaar blijven de rendementen stijgen. Kijk maar eens naar onderstaand overzicht.

                                        

                                         

       

Bent u al cliënt bij Trend Invest en wilt u een Trend aankopen of uw positie in een Trend uitbreiden?
Klik dan hier>>


Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van de Trends is berekend vanaf 1 januari tot en met 4 mei 2017 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trends. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.