Doorbraak robotica beleggers

Robotica breekt nu echt door

Auteur:

De laatste tijd is er in de media erg veel aandacht voor robotica. Zo wordt er veel gezegd en geschreven over de doorbraak van robotica in de industrie. Die samenhangt met verbeterde chiptechnologie. Waardoor robots steeds meer kunnen en tegelijkertijd betaalbaarder worden. Zo wordt de nieuwe Mini Countryman in de Nederlandse autofabriek in Born door robots gemaakt. Jaarlijks 100.000 stuks. 

En niet alleen bij autofabrikanten, maar in veel sectoren worden nu over de hele wereld fabrieken met robots opgetuigd. Assisterende operatierobots en robots die zelfstandig – onder de hoede van de chirurgen – kunnen opereren, beginnen de standaard te worden. Voordelen van deze robots: minder invasief opereren en daardoor een kortere hersteltijd voor patiënten. Ook in de zorg en bij educatie breken ondersteunende robots door. Wat tot veel media-aandacht leidt. Microsoft-oprichter Bill Gates haalde onlangs overal de media met zijn uitspraken over loonbelasting voor robots.

Interessant voor beleggers
 
Die enorme aandacht voor robotica gaat gelijk op met de forse groei van deze sector: 17% jaarlijks, volgens marktonderzoeksbureau IDC. Verschillende analisten denken overigens dat die groeiverwachtingen naar boven moeten worden bijgesteld. Super interessant natuurlijk voor beleggers. Want groei en rendement horen bij elkaar, zeker op de langere termijn. 

Dat zien beleggers die in de Trend Robotica – 19 internationale aandelen – hebben belegd ook terug in het rendement. Vorig jaar was het rendement prima. En ook dit jaar dendert de Trend gewoon door: +13,9% sinds het begin van dit jaar.

         

 

*Het rendement van 13,9% is berekend vanaf 1 januari tot en met 2 maart 2017 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.