Beleg in zaken die wereld verbeteren

Trends die de wereld verbeteren

Auteur:

Het leuke van Trend Invest is dat je vaak belegt in bedrijven die goede zaken teweeg brengen in de wereld. Kijk maar eens naar Trends als Gezonde Voeding, Zonne-energie, Robotica (minder zwaar en ongezond werk) en Medische Apparaten. Veel trends groeien hard. En dat maakt dat trends voor beleggers ook interessant zijn. Immers, groei en rendement gaan vaak hand in hand.

3 van de Trends die alle positieve kenmerken hebben – bijdrage aan een betere wereld, groei en rendement – worden hieronder kort toegelicht.


1. Duurzame Energie

We kunnen niet zonder duurzame energiebedrijven. Willen we onze kinderen en kleinkinderen een kans bieden, dan is er geen andere keuze dan overschakelen op duurzame energie. Alleen al de Europese markt voor duurzame energie groeit de komende 3 jaar met 80%. Het rendement van de Trend Duurzame Energie komt over het afgelopen jaar uit op: 10,2%.* Klik hier voor alle informatie.2. 3D-Printing

De bijdrage die 3D-Printing aan een betere wereld levert is heel divers. Om er een te noemen: door 3D-Printing kunnen protheses veel goedkoper dan voorheen worden geprint. Waardoor nu ook duizenden kinderen en volwassen in de derde wereld goede en betaalbare protheses krijgen aangemeten. Wohlers Associates verwacht de komende 5 jaar een groei van 500% voor deze sector. Het rendement van de Trend 3D-Printing over de afgelopen 12 maanden was 53,9%.* Meer informatie? Klik hier.3. Biotech

Bij biotech denken veel mensen uiteraard aan de ontwikkeling van nieuwe, vaak levensreddende medicijnen. Minder bekend is dat biotech aanzienlijk bijdraagt aan veredeling van gewassen. Zo kan een hogere opbrengst worden gerealiseerd, waardoor biotech ook een bijdrage levert aan de bestrijding van het voedseltekort in de wereld. Grand View Reseach voorziet de komende jaren een verdubbeling van de omvang van de biotechsector. Biotech was 10 jaar lang een van de best presterende sectoren op de beurs. Door winstnemingen en – inmiddels weer overgewaaide – onrust in de VS over de prijsvorming van medicijnen, was er een pas op de plaats. Nu stijgen de koersen weer. Het rendement over het afgelopen jaar komt uit op 8,9%.* Meer informatie over de Trend Biotech vindt u hier.


      
 

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van de Trend is berekend van 1 januari 2016 t/m 6 oktober 2016 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten variërend tussen de 0,45% en 0,9%.