Aantrekkelijke rendementen voor Trends Trend Invest

Trends: groei en fikse rendementen

Auteur:

Trends als duurzame energie, online gaming, biotech en online shopping groeien vaak hard. En ze bieden de belegger meestal een prima rendement. Het gemiddelde rendement van alle Trends van Trend Invest over de afgelopen drie kalenderjaren is 190%.* De AEX komt tot 29% over deze periode.

Overzicht

Rendementen van veel Trends van Trend Invest


Het is natuurlijk goed verklaarbaar waarom de beleggingen in trends beter presteren dan een index als bijvoorbeeld de AEX-Index. Bij veel van die trends gaat het om bovengemiddelde tot zelfs extreme groei. En groei is nu eenmaal vaak de motor van rendement. Ook voor de komende jaren blijven de groeiverwachtingen hoog, volgens tal van gerenommeerde onderzoeksbureaus. Bovengemiddeld is bijvoorbeeld tot 2023 een jaarlijkse groei van 5,6% voor de markt van medische apparaten. Ook de jaarlijkse groeiverwachtingen van de volgende trends zijn voor de komende jaren hoger dan de groeiverwachtingen van de economieën van de westerse landen:
 

  • Online shopping 115% t/m 2019
  • Zonne-energie 80% t/m 2019 in Europa alleen al
  • Biotech 100% t/m 2020
  • Robotica 17% per jaar t/m 2021
  • Online gaming 8% per jaar t/m 2018
  • Cyber security 121% t/m 2020
  • 3D-printing 100% per jaar t/m 2019


Niet geschikt voor iedereen

Die forse groeiverwachtingen en de mooie rendementen betekenen echter niet dat de waardeontwikkeling van de Trends van Trend Invest in een rechte lijn omhoog gaat. Trends bestaan voor 100% uit aandelen en kennen over het algemeen een volatiel koersverloop. Een belegging in deze Trends is daarom niet geschikt voor beleggers met een korte horizon, gelukszoekers en voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen. Maar ze zijn wel geschikt voor verstandige beleggers met een beleggingshorizon die wat verder reikt dan een paar maanden.


Spreiding

Bij de Trends van Trend Invest gaat het om selecties van aandelen, gebaseerd op een trend of een beleggingsidee van 10 tot 30 verschillende aandelen. Een brede spreiding dus. Het is daarnaast extra slim om de beleggingen tevens te spreiden over verschillende Trends.

Zo werkt beleggen bij Trend Invest     Ontdek alle Trends van Trend Invest

 

* Het rendement van de Trend is berekend over het betreffende jaar op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op www.trendinvest.nl staat per Trend aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan. Deze rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten variërend tussen de 0,45% en 0,9%.