Beter rendement voor Trends van Trend Invest

Trends in 2018 weer beter

Auteur:

Net zoals in de voorgaande jaren scoren de Trends van Trend Invest ook in de eerste helft van 2018 weer duidelijk beter dan de AEX-Index en de MSCI Wereldindex.

Het gemiddelde rendement van de Trends komt over de eerste 6 maanden van 2018 uit op 8,1%. Ter vergelijking; de AEX-Index komt uit op 3,6% en de MSCI Wereldindex komt op 3,3% (beide inclusief dividend). Koplopers dit jaar zijn de gezondheidstrends Sport en Fit en Gezonde Voeding. Zonne-energie sluit de ranglijst. Door het intrekken van een aantal subsidiemaatregelen voor zonnepanelen kwamen de koersen van deze aandelen vanaf mei onder druk te staan.

De volledige lijst vindt u hieronder:

 

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op www.trendinvest.nl. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

De rendementen zijn behaald in de periode van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018. De Trend Blockchain en de Trend Gezondheid en Zorg zijn niet in deze lijst opgenomen, aangezien deze trends korter dan 6 maanden geleden door Trend Invest zijn geïntroduceerd.

De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.