Veel Trends realiseren een mooi rendement

Trends springen er positief uit

Auteur:

De AEX-index ging dit jaar mooi omhoog, maar na de flinke koersdalingen in augustus resteert vanaf begin dit jaar slechts een magere 2% voor de index. Als je dat naast het gemiddelde van alle Trends van Trend Invest zet, kom je dit jaar uit op 8,0% koerswinst.* En dat is inclusief het ‘zwarte schaap’ 3D-printing, dat dit jaar op -43,2% staat.

Bij mondiaal belangrijke trends zoals bijvoorbeeld duurzame energie, cyber security en online shopping gaan de ontwikkelingen duidelijk sneller dan het gemiddelde van de markt. Dat weerspiegelt zich bij veel trends in een aanzienlijk betere koersontwikkeling van de daarbij horende aandelen dan het gemiddelde van de brede markt.


De 5 beste Trends
 

  • Duurzame Energie: +32%

Wereldwijd worden de normen als het gaat om CO2-uitstoot aangescherpt. Binnen de EU, bijvoorbeeld, is een duurzaam aandeel van 20% in de totale energieconsumptie in het jaar 2020 afgesproken, en 27% in 2030. Volgens de prognoses is het nu binnen de EU 15,7%. Dat zal tot forse investeringen in duurzame energie gaan leiden.

Meer informatie over de Trend Duurzame Energie >>

 

  • Cyber Security: +26%

Bijna dagelijks is er nieuws over cyber crime. Er is geen andere keuze voor overheden en be-drijven dan adequaat en fors investeren in cyber security. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Markets en Markets verwacht dat de omzet in cyber security tot 2017 nog eens met 50% zal groeien. Hoewel veel analisten die groeiverwachting al weer aan de lage kant vinden.

Meer informatie over de Trend Cyber Security >>

 

  • Biotech: +22%

De markt voor biotech groeit al jarenlang krachtig, ook dit jaar weer. En die groei lijkt nog lang niet ten einde. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Grand View Research gaat ervan uit dat de biotechmarkt in 2020 een omvang van $ 608 miljard zal hebben, meer dan een verdubbeling vanaf het huidige niveau.

Meer informatie over de Trend Biotech >>

 

  • Online shopping: +17%

Online shopping groeit en groeit. Een belangrijke factor daarbij is dat het aantal smartphones en tablets onder consumenten snel toeneemt. Dat leidt tot meer online bestedingen. De Europese e-commerce omzet steeg in 2014 met 14,3%. Voor dit jaar wordt een groei van 12,5% verwacht tot € 477 miljard. Ook elders in de wereld worden hoge groeicijfers verwacht.

Meer informatie over de Trend Online Shopping >>

 

  • Prijsvechters: +16%

Luchtvaardeskundigen verwachten voor de gehele luchtvaart een verdubbeling van het aantal passagiers tot 2034, vergeleken met nu. Maar daarvan zullen vooral de prijsvechters profiteren. De traditionele luchtvaartmaatschappijen zoals Air France-KLM verliezen alleen maar marktaandeel. Prijsvechters vliegen ook in toenemende mate vanaf de grote luchthavens, zoals Schiphol. Dat zal de groei alleen maar doen versnellen. Een voorbeeld, prijsvechter Ryanair voorziet dat het tegen 2024 jaarlijks 150 miljoen passagiers zal vervoeren, 80% meer dan nu.

Meer informatie over de Trend Prijsvechters >>

 

Bekijk hier de rendementen van alle Trends van Trend Invest >>

 

* Het rendement van 8,0% is het gemiddelde rendement van alle Trends tezamen en zou behaald zijn als u alle Trends vanaf 1 januari 2015 tot en met 21 september 2015 in uw beleggingsportefeuille had opgenomen. Met betrekking tot de Trends Zonne-energie, Online Shopping, Biotech, Cyber Security, Gay Friendly, Sterke Merken, Vrouwen aan de Top en 3D-Printing is het rendement berekend vanaf 1 januari 2015 tot 21 september 2015 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Met betrekking tot de Trends Internet of Things, Gezonde Voeding, Dividend Aristocrats, Robotica en Prijsvechters, Medische Apparaten en Duurzame Energie is dit rendement berekend op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf 1 januari 2015 tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. Deze vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de kosten voor aan- en verkopen variërend tus-sen de 0,45% en 0,9%, de kosten voor het ontvangen van beleggingsaanbevelingen (€ 7,50 per kwartaal) en, indien u daarvan gebruik wilt maken, de kosten van de Trend Update van 0,8% per jaar.