Veel minder voedselverspilling

Een derde van al het in Nederland geproduceerde voedsel belandt in de vuilnisbak. Door de hele keten heen - consumenten, supermarkten, horeca en andere instellingen – gaat het om 5 miljoen kilo voedsel per dag.

Bij elkaar een rij vrachtwagens naar Spanje en weer terug. Allemaal prima producten, die bedoeld waren om te eten. Bederfelijkheid speelt uiteraard een belangrijke rol bij die gigantische verspilling van voedsel. Bij het minste vermoeden van bederf gooien we voedsel weg. Daar gaat echter verandering in komen.

Verdubbeling houdbaarheid

De Amerikaans foodtech startup Apeel Sciences heeft een speciale coating ontwikkeld, afgeleid van planten. De coating fungeert als het ware als een tweede schil rond fruit en groenten. Waardoor de houdbaarheidsperiode ongeveer verdubbelt. Niet alleen in westerse landen zal daardoor aanmerkelijk minder voedsel hoeven te worden weggegooid. Ook geeft de coating in derdewereldlanden bederfelijke producten meer tijd om terecht te kunnen komen bij de mensen die het het meest nodig hebben. Apeel Sciences heeft in een eerder stadium al in totaal $110 miljoen aan financiering opgehaald bij grote investeerders. Waaronder de Bill & Melinda Gates Foundation.

Avocado’s

De Nederlandse avocadohandelaar Nature’s Pride heeft zojuist een contract afgesloten met Apeel Sciences om hun techniek te gaan gebruiken. Als alles volgens planning verloopt, zullen de gecoate en dubbel zo lang houdbare avocado’s vanaf de zomer in de Nederlandse schappen liggen.