Robots en roboticasector onmisbaar

We redden het niet zonder robots

Auteur:

Je zal maar als oudere in een zorgcentrum zitten waar zo weinig personeel is dat je helemaal aan je lot wordt overgelaten. Een horrorscenario? Toch is dit wat volgens accountantsorganisatie KPMG in de nabije toekomst in Nederland voor honderdduizenden ouderen dreigt: verstoken zijn van noodzakelijke zorg. Door een afnemende beroepsbevolking en voortschrijdende vergrijzing zal er enorm tekort aan personeel in de zorg ontstaan. Dat tekort kan volgens KPMG alleen worden opgevuld met robots. Dat zijn toch harde conclusies vind ik.

Robots in de zorg

Robots zijn in de zorg nu nog geen gemeengoed. Op andere terreinen is dat wel al het geval, bijvoorbeeld in productiefaciliteiten over de hele wereld. Zo zal je in fabrieken waar auto’s in elkaar worden gezet met een lampje moeten zoeken naar een productiefaciliteit zonder robots. Al het zware, geestdodende en gevaarlijke werk is overgenomen door robots. En de landbouw- en veeteeltsector kan zonder nauwkeurige zaai-, oogst-, pluk- en melkrobots helemaal niet meer draaien.

Heel bijzonder vind ik ook dat in de operatiekamer robots steeds noodzakelijker zijn. Met de hulp van operatierobots – onder meer van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Intuitive Surgical – kunnen chirurgen namelijk steeds nauwkeuriger en minder invasief opereren. Waardoor de kostbare opnametijd in ziekenhuis wordt bekort. Om weer op die zorgrobots terug te komen, die zijn nu in Nederland met een opmars bezig. Ze ondersteunen bijvoorbeeld in bejaardenhuizen en zorgcentra al bij zware taken als het in en uit bed tillen van hulpbehoevende ouderen. Afgaande op KPMG zullen robots in de zorg op termijn dus net zo onmisbaar worden als ze nu al in fabrieken en in de landbouw zijn.

Robots nemen 30% van de taken over

KPMG verwacht zelfs dat tussen nu en 5 jaar 30% van de veel voorkomende taken in de zorg zal moeten worden overgenomen door robots. Omdat die zorgtaken anders blijven liggen. Voor 2040 zal het dan om 60% gaan. Gelukkig worden (zorg)robots steeds beter. Door de steeds krachtiger computerchips kunnen robots namelijk steeds beter ‘zien’, flexibeler bewegen en worden ze ook voortdurend nauwkeuriger. Je ziet dus dat de toenemende inzet van robots niet alleen heel positief uitpakt, maar zelfs onontbeerlijk is. Dat maakt robotica tot een van de krachtigst groeiende sectoren ter wereld. 

Roboticasector groeit 17% per jaar (I)

De robotmarkt groeit de komende 5 jaar volgens marktonderzoeksbureau IDC met 17% per jaar. Die groei zie je ook terug in de rendementen. De laatste 12 maanden zijn de aandelen van roboticabedrijven als, onder meer, het al genoemde Intuitive Surgical en Cognex - beide uit de VS - en de Japanse bedrijven Amano, Daifuku, Harmonic en Nabtesco tientallen procenten opgelopen. En ik verwacht dat er nog veel meer in het vat zit voor de roboticabedrijven. Juist omdat je echt kunt stellen: zonder robots redden we het niet.

Robert Schuckink Kool, Trend Invest

(I)Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.