Trends: groei en fikse rendementen

Trends groeien vaak hard. En ze bieden de belegger meestal een prima rendement. Over de afgelopen 3 kalenderjaren is het gemiddelde rendement van onderstaande Trends van Trend Invest 60,5%.* Ter vergelijking: de AEX-Index komt over dezelfde periode tot 20,2%.


Niet alleen het gemiddeld rendement van de Trends is beter, ook scoren verreweg de meeste van bovenstaande Trends in de periode van 2014 tot en met 2016 beter dan de AEX-Index. Waarom Trends beter presteren dan een index als bijvoorbeeld de AEX-Index, is natuurlijk goed verklaarbaar. Bij veel van die trends gaat het om bovengemiddelde tot zelfs extreme groei. En groei is nu eenmaal vaak de motor van rendement. Ook voor de komende jaren blijven de groeiverwachtingen volgens tal van gerenommeerde onderzoeksbureaus hoog. Bovengemiddeld bijvoorbeeld is de jaarlijkse groei van 5,6% tot 2023 voor de markt van medische apparaten. Ook de groeiverwachtingen voor de komende jaren van de volgende trends zijn hoger dan de groeiverwachtingen van de westerse economieën:

  • Online shopping 115% t/m 2019
  • Zonne-energie 80% t/m 2019 in Europa alleen al
  • Biotech 100% t/m 2020
  • Robotica 17% per jaar t/m 2021
  • Online gaming 8% per jaar t/m 2018
  • Cyber security 121% t/m 2020
  • 3D-Printing 100% per jaar t/m 2019Makkelijk beleggen met Trends

Trend Invest maakt het beleggen in trends gemakkelijk voor iedereen. Want bij Trend Invest beleg je in Trends. Trends zijn selecties van aandelen die allemaal bij een bepaalde trend horen. Gemiddeld bestaan Trends uit 15 verschillende aandelen. Dus je bent direct breed gespreid. Het is daarnaast extra slim om de beleggingen tevens te spreiden over verschillende Trends.

 

Niet geschikt voor iedereen

Die forse groeiverwachtingen en de mooie rendementen betekenen echter niet dat de waardeontwikkeling van de Trends van Trend Invest in een rechte lijn omhoog gaat. Trends bestaan voor 100% uit aandelen en kennen over het algemeen een volatiel koersverloop. Een belegging in deze Trends is daarom niet geschikt voor beleggers met een korte horizon, gelukszoekers en voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen. Maar ze zijn wel geschikt voor verstandige beleggers met een beleggingshorizon die wat verder reikt dan een paar maanden.


Zo werkt Trend Invest    Ontdek alle Trends van Trend Invest
 

* Het rendement van de Trend is berekend over het betreffende jaar op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op www.trendinvest.nl staat per Trend aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan. Deze rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.