Trends: groei en fikse rendementen

Trends groeien vaak hard. En ze bieden de belegger meestal een prima rendement. Over de afgelopen 7 kalenderjaren is het gemiddelde rendement van onderstaande Trends van Trend Invest 240,1%.*Waarom de meeste Trends van Trend Invest zulke sterke rendementen laten zien, is natuurlijk goed verklaarbaar. Bij veel ontwikkelingen waarin de Trends beleggen, gaat het om bovengemiddelde tot zelfs extreme groei. En groei is nu eenmaal vaak de motor van rendement. Ook voor de komende jaren blijven de groeiverwachtingen volgens tal van gerenommeerde onderzoeksbureaus hoog. Hoger dan de groeiverwachtingen van de westerse economieën voor de komende jaren:

 Sector  Groei  Bron
 3D-printing  29,5% per jaar tot 2025   Mordor Intelligence
 Robotica  25,4% per jaar tot 2025   Mordor Intelligence
 Online Shopping  11,7% per jaar tot 2025  Mordor Intelligence
 Internet of Things  10,5% per jaar tot 2025  Mordor Intelligence
 Cyber Security  10% per jaar tot 2027  Grand View Research
 Online Gaming  7,4% per jaar tot 2025  StatistaMakkelijk beleggen met Trends

Trend Invest maakt het beleggen in trends gemakkelijk voor iedereen. Want bij Trend Invest beleg je in Trends. Trends zijn selecties van aandelen die allemaal bij een bepaalde trend horen. Gemiddeld bestaan Trends uit 15 verschillende aandelen. Dus je bent direct breed gespreid. Het is daarnaast extra slim om de beleggingen tevens te spreiden over verschillende Trends.

 

Niet geschikt voor iedereen

Die forse groeiverwachtingen en de mooie rendementen betekenen echter niet dat de waardeontwikkeling van de Trends van Trend Invest in een rechte lijn omhoog gaat. Trends bestaan voor 100% uit aandelen en kennen over het algemeen een volatiel koersverloop. Een belegging in deze Trends is daarom niet geschikt voor beleggers met een korte horizon, gelukszoekers en voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen. Maar ze zijn wel geschikt voor verstandige beleggers met een beleggingshorizon die wat verder reikt dan een paar maanden.


Zo werkt Trend Invest   

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico's vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

* Het rendement van de Trends is berekend over 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op deze website staat per Trend aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan. Deze rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,25% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.