Trends: groei en fikse rendementen

Trends groeien vaak hard. En ze bieden de belegger meestal een prima rendement. Over de afgelopen 4 kalenderjaren is het gemiddelde rendement van onderstaande Trends van Trend Invest 49,9%.*

 

Waarom de meeste Trends van Trend Invest zulke sterke rendementen laten zien, is natuurlijk goed verklaarbaar. Bij veel ontwikkelingen waarin de Trends beleggen, gaat het om bovengemiddelde tot zelfs extreme groei. En groei is nu eenmaal vaak de motor van rendement. Ook voor de komende jaren blijven de groeiverwachtingen volgens tal van gerenommeerde onderzoeksbureaus hoog. Hoger dan de groeiverwachtingen van de westerse economieën voor de komende jaren:

 

 Sector  Groei  Bron
 Internet of Things  26,9% per jaar t/m 2022  MarketsandMarkets
 3D-printing  25,8% per jaar t/m 2023  MarketsandMarkets
 Robotica  19,8% per jaar t/m 2022  International Data Corporation
 Cyber Security  15% per jaar t/m 2021  Cyber Security Ventures
 Online Shopping  11,7% per jaar t/m 2022  Grand View Research
 Online Gaming  8,6% per jaar t/m 2025  Grand View ResearchMakkelijk beleggen met Trends

Trend Invest maakt het beleggen in trends gemakkelijk voor iedereen. Want bij Trend Invest beleg je in Trends. Trends zijn selecties van aandelen die allemaal bij een bepaalde trend horen. Gemiddeld bestaan Trends uit 15 verschillende aandelen. Dus je bent direct breed gespreid. Het is daarnaast extra slim om de beleggingen tevens te spreiden over verschillende Trends.

 

Niet geschikt voor iedereen

Die forse groeiverwachtingen en de mooie rendementen betekenen echter niet dat de waardeontwikkeling van de Trends van Trend Invest in een rechte lijn omhoog gaat. Trends bestaan voor 100% uit aandelen en kennen over het algemeen een volatiel koersverloop. Een belegging in deze Trends is daarom niet geschikt voor beleggers met een korte horizon, gelukszoekers en voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen. Maar ze zijn wel geschikt voor verstandige beleggers met een beleggingshorizon die wat verder reikt dan een paar maanden.


Zo werkt Trend Invest    Ontdek alle Trends van Trend Invest
 

* Het rendement van de Trend is berekend over het betreffende jaar op grond van (1) een simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend tot aan de startdatum van de Trend en (2) de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend vanaf de startdatum van de Trend. Op www.trendinvest.nl staat per Trend aangegeven vanaf welke datum de betreffende Trend van start is gegaan. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen bruto-resultaten. Deze rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9% over de waarde van de order.